Get Adobe Flash player

Bezpieczny powrót do szkoły

Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Aby powrót do szkoły był bezpieczny, prosimy uczniów i rodziców o przestrzeganie poniższych zasad:

 

Plików:
Data-67poniedziałek, 31 sierpień 2020 19:51
Wielkość pliku-67 304.45 KB
Pobierz-67 292

Plakat prezentujący 10 zasad dla ucznia

Plakat ilustrujący 10 wskazówek dla rodzica

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ