Get Adobe Flash player

Wznowienie działalności w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie.

Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie od 25 maja br. - z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz wytycznych Wójta Gminy Krasocin –wznowił funkcjonowanie:

  1. Samorządowego Przedszkola w Olesznie od godz.7:00 do godz.16:00.
  2. Zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół oraz oddziału przedszkolnego od godz. 8:00 do godz.12:00.
  3. Konsultacji dla uczniów klasy VIII.
  4. Stołówki szkolnej.

Od 1 czerwca br. konsultacje będą organizowane także dla uczniów kl. IV-VII ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje mają charakter dobrowolny, a ich wymiar będzie dostosowany do potrzeb uczniów. Wszelkie zgłoszenia w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do nauczycieli przedmiotów, wychowawców, sekretariatu szkoły, a także do dyrekcji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców od 1 czerwca br. planujemy wydłużyć zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz oddziału przedszkolnego do godziny 15:00. Zgłoszenia w tej sprawie należy kierować do sekretariatu lub dyrekcji szkoły.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor ZPO w Olesznie  Zofia Marcinkowska

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ