Get Adobe Flash player

IV Międzyszkolny Rajd Pieszy...

IV Międzyszkolny Rajd Pieszy: "Szlakiem wybranych miejsc pamięci II wojny światowej w Gminie Zagnańsk” w ramach międzyszkolnego projektu edukacyjnego (21 – 22 maja 2010 r.)

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w bieżącym roku szkolnym realizowali kolejny międzyszkolny projekt edukacyjny – „Szlakiem Tajnego Nauczania na Ziemi Świętokrzyskiej” w ramach Stowarzyszenia Szkół Bohaterów Armii Krajowej. Realizacja tego projektu miała na celu:

 • wyszukanie i zgromadzenie informacji z różnych źródeł o działalności Armii Krajowej w regionie świętokrzyskim podczas II wojny światowej,
 • wzbogacenie w wiedzę na temat Polskiego Państwa Podziemnego, w tym także o tajnym nauczaniu,
 • poznanie bohaterów AK i ich rolę w odzyskaniu niepodległości,
 • poznanie Miejsc Pamięci Narodowej ( pomniki, nagrobki, Izby Pamięci związane z historią walk o wolność regionu, w którym mieszka uczeń),
 • nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych szkół,
 • kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i etycznych poprzez uczenie współzawodnictwa, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, pomocy i samodzielności.

Podsumowaniem projektu był czwarty dwudniowy rajd pieszy: „Szlakiem wybranych miejsc pamięci II wojny światowej w Gminie Zagnańsk”. Na terenie całej gminy Zagnańsk spotkać można wiele miejsc upamiętniających walki z czasów II wojny światowej, bo tumlińsko – zagnańskie lasy stanowiły kryjówkę dla oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. W tym roku głównym organizatorem rajdu była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku.

Szlakiem ważnych wydarzeń historycznych wędrowało około 175 uczestników, którzy reprezentowali 9 szkół z województwa świętokrzyskiego, to jest:

 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie,
 • Szkołę Podstawową im. płk. Mariana Sołtysiaka „”Barabasza” w Daleszycach,
 • Szkołę Podstawową nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach,
 • Szkołę Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
 • Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie,
 • Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.

Program rajdu:

 1. Spotkanie uczestników w Szkole Podstawowej nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed tablicą upamiętniającą nauczycieli tajnego nauczania w Zagnańsku- w budynku szkoły.
 2. Kościół p.w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku – uroczysta – Msza Święta w intencji żołnierzy, partyzantów AK i innych ugrupowań walczących w czasie II wojny światowej w okolicy Zagnańska oraz nauczycieli tajnego nauczania. Prelekcja i film na temat historii Zagnańska, kościoła i tajnego nauczania.
 3. Cmentarz parafialny w Zagnańsku – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogiłach żołnierzy polskich, poległych we wrześniu 1939r. w rejonie Zagnańska, partyzantów i nauczycieli tajnego nauczania.
 4. Kamieniołom Zachełmie – tu polscy i szwedzcy naukowcy odkryli najstarsze na świecie ślady czworonogów Tetrapodów, które ok. 390 mln lat temu odważyły się po raz pierwszy postawić stopę na suchym lądzie.
 5. Zalew „Borowa Góra” – pokaz wojów – Klub historyczny Hird.
 6. Dąb „Bartek” – symbol gminy Zagnańsk, jeden z najstarszych pomników przyrody w Polsce. Omówienie walorów przyrodniczych w gminie Zagnańsk ( przedstawiciel nadleśnictw: Zagnańsk i Kielce).
 7. Spotkanie przy pomniku upamiętniającym ofiary terroru lat II wojny światowej – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Omówienie historii terenu (przedstawiciel Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej). Konkurs historyczny.
 8. Goleniowy – spotkanie przy ognisku, pieczenie kiełbasek i zjedzenie tradycyjnego zagnańskiego bigosu, śpiewanie pieśni partyzanckich i harcerskich, różne pląsy.
 9. Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku – podsumowanie konkursów: plastycznego i historycznego. Wręczenie nagród. Podsumowanie realizacji tegorocznego projektu.

Realizacja tegorocznego projektu pozwoliła uczniom poznać tragiczną historię Polski lat 1939 – 1945, a w szczególności patriotyczną postawę nauczycieli TON oraz żołnierzy AK, którym przyszło żyć w tamtym okresie. Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie dostarczył im wielu niezapomnianych przeżyć, zaś w następnych latach nauki zaowocuje chęcią lepszego poznania przeszłości naszego kraju.

Zobacz fotoreportaż z rajdu

Anna Resiak - koordynator międzyszkolnego projektu w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ