Get Adobe Flash player

Aktualności

Wieczór Kolęd

12 stycznia 2023 roku odbyło się w naszej szkole niezwykłe wydarzenie. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie zaprosili dyrekcję, nauczycieli, rodziców, dziadków oraz społeczność lokalną na Wieczór Kolęd. W urokliwym, świątecznym klimacie i czasie (godzina 17:00) udało się przywołać i zatrzymać atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Zgromadzona licznie publiczność miała okazję wysłuchać kilkunastu kolęd i pastorałek wykonaniu uczniów z klas I-VIII, przeplatanych występem klasy I b oraz informacjami na temat pochodzenia i tradycji śpiewania tych pieśni na przestrzeni kilku ostatnich stuleci, które przygotowały pomysłodawczynie i prowadzące imprezę: p. Teresa Siwek i p. Jolanta Lichosik. O stronę muzyczną przedsięwzięcia zadbała p. Brygida Jasnos dobierając bardzo różnorodny repertuar.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny „Recycling na miarę”

12 grudnia 2022r. 54 uczniów z 37 szkół województwa świętokrzyskiego, wzięło udział w konkursie plastycznym „Recycling na miarę”. Tegoroczna, szósta już edycja wydarzenia przebiega pod hasłem „Romantyczna tradycja”. Ta odsłona wydarzenia była inna od dotychczasowych, podczas których uczniowie wykonywali prace w szkole i gotowe wysyłali na konkurs. Tym razem prace wykonywali podczas dwugodzinnych zajęć w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Jak wyjaśniła Grażyna Jarosz, prezes Fundacji Vive Serce Dzieciom(organizator konkursu) temat przewodni nawiązywał do Roku Romantyzmu, jakim Sejm RP ustanowił 2022. Co ważne, dzieci musiały wykorzystać materiały odpadowe – plastik, papier, metal, tkaninę. Z zadaniem poradziły sobie bardzo dobrze. Ja uważam, że nauczyciele doskonale prowadzą dzieci, potrafią wciągnąć je w temat i zainspirować jakimś pomysłem. Mamy dobrą kadrę nauczycieli, która uczestniczy w procesie kształcenia dzieci.

Czytaj więcej...

Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki

Samorządowe Przedszkole w Olesznie jest jedną z 20 placówek, które dołączyły do programu Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Od grudnia 2021r bierzemy udział w pilotażowym projekcie „Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki”. Zostało nim objętych piętnaścioro najmłodszych dzieci z grupy „Krasnale”. To znakomita okazja do nauki języka angielskiego poprzez zabawę. Dzięki programowi „Baby Beetles” dzieci miały możliwość obserwacji i uczestniczenia w kolorowym świecie żuczków: Zooma, Ring Ring, Splish Splasha i Tick Tocka. Materiały dydaktyczne były ciekawe i odpowiednie dla możliwości poznawczych maluszków. Dzieci coraz chętniej słuchały nagrań, powtarzały słówka i zwroty, śpiewały piosenki i brały aktywny udział w zajęciach. Korzystały również z kolorowych zeszytów ćwiczeń, dzięki czemu mogły powtórzyć i utrwalić poznane słownictwo.

Czytaj więcej...

Ślubowanie 2022/2023

„Ślubuję być dobrym uczniem,
Dbać o honor mojej szkoły i klasy.
Będę uczył się dobrze,
Służył pomocą słabszym,
Słuchał nauczycieli i przełożonych.
Postawą swoją będę sprawiał radość
Wychowawcom i rodzicom,
By wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka.”

26 października 2022r. w pięknie udekorowanej sali zabrzmiały doniosłe słowa ślubowania pierwszoklasistów. Był to wyjątkowy dzień nie tylko dla uczniów, ale również dla ich rodziców, dziadków i bliskich a także dla wychowawców klas. W tym roku przeżywały to wraz z dziećmi wychowawczynie: pani Barbara Mulewicz i pani Teresa Siwek. Nie zabrakło także licznie zaproszonych gości: pana Łukasza Karpińskiego - Wicestarosty Włoszczowskiego , pana Sławomira Krzysztofika - Wizytatora Kuratorium w Kielcach, księdza proboszcza Jacka Szymańskiego, pani Ireny Kuśmierczyk - Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie, radnych gminy Krasocin w osobach: Antoniego Dreja i Marka Wójcika, pani sołtys Małgorzaty Skwarek oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Olesznie w osobie pani przewodniczącej Wiesławy Szlachta i pań Marii Stolarczyk i Grażyny Wójcik, Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2022 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami wydarzenia byli Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Podczas uroczystości aż czworo nauczycieli naszej szkoły zostało uhonorowanych nagrodami i resortowymi odznaczeniami za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Czytaj więcej...

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji – 27 września 2022 w naszej szkole zorganizowane zostały szkolne obchody tego święta. Miały one na celu ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz korzyści płynących z nauki języków obcych. Uczniowie, dyrekcja i nauczyciele zostali zaproszeni do wspólnego odśpiewania „Ody do radości”. Uczennice klasy VIII a Patrycja Kowalczyk i Julia Wójcik przedstawiły najważniejsze fakty dotyczące języków, którymi posługują się mieszkańcy Europy.

Czytaj więcej...

Minister Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk z wizytą w naszej szkole

,,To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!

To są moi bracia i siostry”
Św. Jan Paweł II, Kielce dn. 03.06.1991r.

W środę 15 czerwca 2022r. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie, Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. ,,Hubal” oraz Zarząd Stowarzyszenia Rekonstrukcji ,,Jodła” byli organizatorami obchodów:
• 125. rocznicy urodzin mjr Henryka Dobrzańskiego
• 82. rocznicy rozwiązania Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego
• 6. rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej w Dobromierzu

Majestat Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: Minister Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz poseł na Sejm III RP Bartłomiej Dorywalski. W uroczystościach uczestniczyły również władze samorządowe powiatu włoszczowskiego: Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz, Wicestarosta Łukasz Karpiński, Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, Wójt Gminy Kluczewsko Rafał Pałka. Ponadto Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach, p. Sławomir Krzysztofik oraz delegacje Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. Obecne były również dyrekcje, nauczyciele, uczniowie oraz poczty sztandarowe SP im. Armii Krajowej w Olesznie, SP im. Mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Dobromierzu, ZPS w Komornikach, SP im. Jana Pawła II w Kluczewsku, LO im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, Grupy Rekonstrukcji Historycznych ,,Jodła”, ŚZŻAK w Olesznie i Włoszczowie oraz ZŻNSZ w Olesznie.

Czytaj więcej...

43. Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej.

21 maja br. w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu odbyły się 43. Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej.
Celem konkursu, który przebiegał w dwóch kategoriach (recytacja i poezja śpiewana) była popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej, doskonalenie sztuki recytatorskiej oraz ukazanie piękna języka polskiego. Licznie zgromadzona publiczność w sali widowiskowej Miejskiego Dom Kultury w Przedborzu była najlepszym dowodem, że poezja Marii Konopnickiej cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem.
Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice, które znalazły się w gronie laureatów Konkursu.

Czytaj więcej...

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ