Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Betlejemskie Światło Pokoju 2019

„Światło, które daje moc …”

„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”.

(Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979 r.)

Naczelny kapelan ZHP hm Wojciech Jurkowski wyjaśnia: „Jakże aktualnie brzmią słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane na krakowskich Błoniach przed czterdziestu laty. Przesłanie papieża Polaka niech będzie inspiracją dla nas – harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego przekazujących po raz 29. Betlejemskie Światło Pokoju. To Światło dodaje nam odwagi i mocy, byśmy na nowo sięgnęli do korzeni naszej harcerskiej służby, które wywodzą się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. One uczą nas kochać Boga, ojczyznę i drugiego człowieka jako bliźniego. Dziś wiemy, że bez przypomnienia i zrozumienia tych wartości, nie potrafimy na nowo odkryć idei skautingu i twórczo wykorzystać dziedzictwa 100 lat służby Związku Harcerstwa Polskiego. Pośród nas mogą być mrok i ciemności, a jednak widzimy Światło: mały, nikły płomyk, który jest silniejszy od mroku, zdającego się być potężnym i niemożliwym do przezwyciężenia…”

W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Tegoroczny Betlejemski ogień daje nam moc, bo rozświetla, łączy oraz zachęca do czynienia dobra.

Dla nas, harcerzy ogień zawsze ma moc niezwykłą. W kręgu swego ciepła jednoczy nas w harcerską rodzinę, blaskiem buduje wspólnotę. Betlejemskie Światło niesie pokój, promienieje światłem radości. Radości dawania innym, dzielenia się tym, co w każdym człowieku tkwi najlepszego. My harcerze chcemy, by trafiło to Betlejemskie Światło na wszystkie stoły naszych rodzin. 

Harcerze z 34 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Oleszna wzięli udział w hufcowej wigilii, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2019 r. we Włoszczowie. Spotkanie wigilijne poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie. Drużyny odebrały Betlejemskie Światło Pokoju, które przedstawiciele z naszego hufca przywieźli z Austrii. Po mszy świętej na placu kościelnym wszyscy harcerze, kapłani, wierni, przedstawiciele służb mundurowych i samorządowcy zawiązali Harcerski Krąg. Po odśpiewaniu „bratnie słowo sobie dajem …”, puszczona przez Komendanta Hufca – iskierka – zakończyła oficjalne uroczystości związane z przekazaniem Betlejemskiego Światła. Harcerze i zaproszeni goście spotkali się w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 na harcerskim opłatku. Przełamaliśmy się chlebem i złożyliśmy sobie bożonarodzeniowe życzenia. Przed wieczerzą wigilijną pomodliliśmy się wspólnie z księdzem prałatem Zygmuntem Pawlikiem, proboszczem Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie.

  

CZUWAJ !

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ