Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Moje ja w kulturze

06.02.2020 roku uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie wyjechali do Filharmonii Częstochowskiej im. B. Hubermana na koncert edukacyjny „Skąd się biorą dźwięki”. Wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej.

Podczas koncertu uczniowie poznali, jak powstaje dźwięk w poszczególnych grupach instrumentów muzycznych orkiestry symfonicznej, skład orkiestry symfonicznej, która zaprezentowała ilustracyjne kompozycje mistrzów muzyki: Beethovena, Lisza i Glinki. W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie przyszła z pomocą... fizyka i eksperymenty. Przewodnikiem po naukowo-muzycznym świecie był dr nauk fizycznych Jerzy Jarosz.

Następnie udaliśmy się do Kaplicy Matki Bożej i Bazyliki Jasnogórskiej - centralnego miejsca na Jasnej Górze, miejsca sprawowania sakramentów i codziennej modlitwy, gdzie w głównym ołtarzu Kaplicy Matki Bożej widzieliśmy Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej a także uczestniczyliśmy w odsłonięciu obrazu Królowej Polski. W najstarszej część ekspozycji muzealnej, w Skarbcu na Jasnej Górze podziwialiśmy bogactwo i urodę najcenniejszych wotów – darów składanych w ciągu minionych wieków Matce Bożej Jasnogórskiej. Eksponaty rozmieszczone były w gablotach, witrynach i szafach wystawowych i na ścianach: wyroby złotnicze, jubilerskie, tkackie i płatnerskie, sprzęt liturgiczny jak: naczynia i szaty liturgiczne, lichtarze, biżuteria z kości słoniowej, masy perłowej, turkusów, różnych kamieni, wota papieży, kardynałów i wiernych z różnych krajów świata, wota polskich królów, szlachty oraz bohaterów walk narodowo-wyzwoleńczych. W Muzeum 600-lecia Jasnej Góry podziwialiśmy działalność kulturalno-artystyczną Paulinów , stałą ekspozycję: obrazy umieszczone na ścianach tworzą tzw. część eremicką , „Mensa Mariana” deska zabezpieczająca odwrotną stronę Cudownego Obrazu ze scenami z jego historii, cztery sukienki podarowane Jasnogórskiej Królowej Polski z okazji różnych uroczystości jubileuszowych, zespół portretów trumiennych, blach herbowych i epitafijnych, wota ze złota i srebra od XVII do XX w., wielkie płótno przedstawiające przeniesienie relikwii św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Wenecji do Budy – stolicy Węgier, zespół zabytkowych instrumentów muzycznych używanych przez członków jasnogórskiej kapeli muzycznej założonej tu w drugiej połowie XVI w., pamiątki związane ze św. Janem Pawłem II (szaty liturgiczne, pastorał, dwa kielichy, dary z pielgrzymek po świecie, specjalne fotele). W Bastionie Św. Rocha zwiedziliśmy wystawę „Bogarodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Widzieliśmy blisko 500 eksponatów, głównie z XVIII-go wieku: - pamiątki historyczne, zabytki rzemiosła artystycznego, wystawę ukazująca historię NSZZ „Solidarność”, pamiątki ukazujące walki żołnierza polskiego w czasie II wojny światowej oraz pamiątki przypominające ofiary katastrofy smoleńskiej. W budynku dawnego Arsenału twierdzy jasnogórskiej mogliśmy podziwiać: malarstwo, rzeźby, wota. Znane i nieznane zabytki sztuki z klasztoru jasnogórskiego XV – XX w. Na ekspozycji podziwialiśmy m.in. bogato reprezentowane złotnictwo, monstrancję późnogotycką, kielichy mszalne, świeczniki, srebrne tace, plakiety wotywne oraz augsburski ołtarzyk hebanowy ze srebrnymi ozdobami, kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, ślubny komplet koralowy, kolekcję różańców składanych przez królów, magnatów i szlachtę. Okazale prezentował się duży zbiór zegarów i zegarków z różnych epok oraz zbiór zabytkowych szat liturgicznych i ornatów ofiarowanych przeważnie przez królów.

Na zakończenie w ciszy i zadumie przeszliśmy Golgotą Jasnogórską.W drodze powrotnej zjedliśmy pyszny obiad w zajeździe „Mnich”.

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Olcha” . Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności z edukacji kulturowej wśród uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie. Koordynator projektu: Mariola Kamińska. Wykonawcy : Zofia Marcinkowska, Aldona Kowalczyk, Zdzisława Kowalczyk, Andrzej Kowalczyk, Ryszard Kowalczyk , Edward Karpiński

Mariola Kamińska

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ