Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Zdalne nauczanie - informacja dla uczniów

Drodzy Uczniowie.

 1. Od dnia 25 marca do 10 kwietnia organizowane jest kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Oznacza to wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
 2. Udział w zdalnym nauczaniu jest realizacją obowiązku szkolnego, z czego wynika konieczność codziennego wykonywania przez Was zlecanych przez nauczycieli zadań oraz kontaktowania się z nauczycielami, zgodnie z ustalonymi przez nich zasadami. Na tej podstawie odnotowywana będzie frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
 3. Potwierdzeniem Waszego udziału w poszczególnych zajęciach będą przede wszystkim:
  • odesłane, na wskazany przez nauczyciela adres poczty elektronicznej lub przez moduł wiadomości w dzienniku, prace uczniów, np. karty pracy, zdjęcia, krótkie sprawozdania, itp.
  • zarejestrowana aktywność ucznia na wskazanych przez nauczyciela platformach edukacyjnych,
  • udział w zajęciach prowadzonych przy pomocy komunikatorów internetowych online lub grup na portalach społecznościowych,
  • inne formy zdalnej komunikacji uzgodnione przez nauczyciela z uczniami i rodzicami, np. dziennik elektroniczny, telefon, rozmowy video.
 4. Pamiętajcie, że samodzielna nauka w domu wymaga systematyczności i bardzo dużej samodyscypliny.
 5. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszajcie nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 6. Pamiętajcie, że czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 7. Należy również przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 8. Pamiętajcie również o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
 9. Wasza wiedza i umiejętności oraz zaangażowanie będą oceniane. O formach oceniania na bieżąco informować Was będą nauczyciele.
 10. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić im swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardzo regularnie, nawet kilka razy dziennie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły. Kontakt telefoniczny z nauczycielami i wychowawcami będzie możliwy w godzinach pracy szkoły, tj. 8:00 – 15:00.
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ