Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Tydzień Kultury Języka w naszej szkole

Nasza szkoła, jak co roku, podjęła szereg działań mających na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, kształtowanie sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, wzbogacanie słownictwa uczniów oraz dbałość o poprawność ortograficzną prac pisemnych uczniów.

Codziennie odbywała się tzw. „Przerwa z książką w bibliotece”, gdzie p. Jolanta Lichosik czytała uczniom klas młodszych najciekawsze fragmenty nowo zakupionych książek. Dzieci chętnie słuchały i licznie gromadziły się w bibliotece, dyskutowały na temat przygód bohaterów oraz częściej niż zwykle wypożyczały książki.

Do oddziałów przedszkolnych oraz klas I i III zawitały gimnazjalistki, które czytały najmłodszym klasykę literatury dziecięcej: wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima, baśnie i bajeczki.

Dzień z bajką profilaktyczną - zajęcia z pedagogiem szkolnym p. Marceliną Majecką odbyły się w oddziałach przedszkolnych oraz klasach pierwszych. Celem tych zajęć było przezwyciężenie oraz redukowanie lęku u dzieci, a także nauka tego, czym są emocje i jak sobie z nimi radzić. Dzięki opowiadaniom maluchy nauczyły się, jak opanować strach przed hałasem, ciemnością oraz dowiedziały się, jak sobie radzić z nieśmiałością czy poczuciem niesprawiedliwości. Pani pedagog pracowała z dziećmi w oparciu o „Bajki terapeutyczne ” M. Molickiej.

W ramach obchodów TKJ odbywały się również świetlicowe warsztaty literackie dla młodszych dzieci pod hasłem "Zgadywanki, czytanki". Dla nieco starszych przygotowano cykl zajęć: "Kto czyta ten wie, co w legendach kryje się". Efekty prac uczniowskich w postaci spisanych legend z naszego regionu oraz pięknych ilustracji wykonanych przez uczniów klasy IV b można oglądać na gazetce szkolnej (obok świetlicy).

W klasach IV-VI odbył się konkurs czytelniczo – językowy „Zatopić się w słowach” przygotowany przez p. J. Lichosik. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
1.Wiktoria Karpińska, kl. VI
2. Ewa Dankowska, kl. VI
3. Magdalena Pytlos, kl. Va

Rozdanie nagród ufundowanych przez Radę Rodziców nastąpi na najbliższym apelu szkolnym.

Dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klasy VII p. T. Szczepańska zorganizowała i przeprowadziła konkurs ortograficzny. Celem konkursu było wyłonienie najlepiej piszących - pod względem ortograficznym - uczniów w naszej szkole. Najlepszy uczestnik konkursu otrzymał tytuł „Mistrza Ortografii”
Do zmagań konkursowych przystąpiło 17- stu uczniów. Wyniki zmagań konkursowych przedstawiają się następująco:

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła Wiktoria Picheta – uczennica klasy III,
II miejsce – Izabela Konik - uczennica klasy III,
III miejsce- Katarzyna Migacz - uczennica klasy IIb,
IV miejsce- Wiktoria Wytrych - uczennica klasy III,
V miejsce – Oliwia Kowalczyk - uczennica klasy VII oraz Aleksandra Bobińska - uczennica klasy III.

Tegoroczne obchody Tygodnia Kultury Języka przygotowały panie: J. Lichosik, T. Szczepańska oraz B. Tkaczyk-Omasta.

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ