Get Adobe Flash player

Ogłoszenie o dodatkowym dniu wolnym

Szanowni Rodzice

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie informuje, że zgodnie z §5 i 6a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 z 2003 r. (z późniejszymi zmianami) dzień 05 kwietnia 2016 roku jest w naszej szkole dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-V szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

Jednocześnie Dyrektor informuje, że w dniu tym funkcjonuje świetlica szkolna. Uczniowie, którym nie zostanie zapewniona opieka w domu rodzinnym, mogą skorzystać z zajęć wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez wychowawców świetlicy w godz. 8:00 - 14:00.

Dyrektor szkoły
mgr Zofia Marcinkowska 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ