Get Adobe Flash player

Mamy Certyfikat za udział w XVII edycji Ogólnopolskiego Program Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie roku szkolnym 2023/2024 realizowali Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Celem tego programu jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W ramach tego programu zrealizowano trzy projekty edukacyjne: „Każdy jest kowalem swojego losu”– tworzymy makietę Talerza Zdrowego Żywienia”, „Jakie są polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów?”, „Żyj zdrowo!”. Oto niektóre z zadań wykonywanych przez uczniów pod opieką nauczycieli w trakcie realizacji programu:

  • opracowanie i wykonanie gazetek ściennych zawierających informacje: o programie, zasadach zdrowego odżywiania i zasadach zdrowego stylu życia,
  • ocena własnej aktywności fizycznej i stylu życia poprzez stworzenie diagramu kołowego dla wybranej doby tygodnia,
  • udział w zawodach i turniejach sportowych, rajdach, wycieczkach klasowych i biwakach harcerskich,
  • obliczanie BMI,
  • układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety,
  • opracowanie scenariusza i wystawienie scenki teatralnej pt. „Żyj zdrowo!”, dla całej społeczności szkolnej,
  • udział uczniów w warsztatach na temat: „Jak dbać o własne zdrowie?” - zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie, higienę osobistą oraz uprawianie codziennego sportu, „ Skażenie żywności a zdrowie człowieka”, „Mój ulubiony owoc z jesiennego sadu” – rola owoców w diecie, Jak rozumiemy dość potoczne hasło: „Ruch to zdrowie”
  • przeprowadzenie szkolnego konkursu – „Dbam o zdrowe odżywianie”.

Realizacja programu przyczyniła się do kształtowania u uczniów prawidłowych nawyków żywieniowych, wzrostu aktywności fizycznej, popularyzacji wyjazdów na wycieczki, biwaki, rajdy piesze, a także zabaw na świeżym powietrzu i integracji społeczności szkolnej. W następnym roku szkolnym zamierzamy kontynuować realizację tego programu, gdyż przyczynia się do kształtowania prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia u dzieci.

Koordynator: Anna Resiak

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ