Get Adobe Flash player

I Gminny Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej „Jawor”


24 maja w Placówce Kultury w Krasocinie odbył się I Gminny Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej „Jawor”, którego organizatorem był Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie przy ścisłej współpracy z Urzędem Gminy Krasocin. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął wójt Gminy Krasocin pan Ireneusz Gliściński. Uroczystość prowadziły: Justyna Michałek – nauczyciel ZPO w Olesznie – pomysłodawca i realizator wydarzenia oraz Barbara Mulewicz – nauczyciel ZPO w Olesznie.
Organizatorzy za najważniejszy cel postawili sobie popularyzację piosenki ludowej wśród najmłodszych, kształtowanie wrażliwości muzycznej i poczucia związku z kulturą narodu, ukazanie bogactwa muzyki folkowej w formie prezentacji wokalnych oraz wspomaganie dzieci w rozwoju ich uzdolnień. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w którym wzięło udział 90 dzieci z pięciu placówek oświatowych z terenu Gminy Krasocin. Mali artyści prezentowali nie tylko swoje umiejętności wokalne, ale i aktorskie. Ogólny wizerunek artystyczny uatrakcyjniał piękny folkowy strój wykonawców. Jury konkursowe w składzie: Anna Lichosik – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, Małgorzata Skoczek – emerytowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie oraz Anna Skrobisz – członek Koła Gospodyń Wiejskich Krasocinie, wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych, a uroczystego wręczenia nagród dokonali wójt Gminy Krasocin pan Ireneusz Gliściński oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie Pan Rafał Pacanowski.

Przedszkole 4-5 lat
I wyróżnienie – Liliana Kucharska i Nela Lizińczyk - Samorządowe Przedszkole w Olesznie
II wyróżnienie – Bartłomiej Sobczyk i Aleksander Stawowczyk – Samorządowe Przedszkole w Olesznie
III Miejsce – Amelia Gacia i Lena Pianka – Samorządowe Przedszkole w Olesznie
II Miejsce – Alicja Kowalczyk – Samorządowe Przedszkole w Olesznie
I Miejsce – Martyna Janus – Samorządowe Przedszkole w Krasocinie


Klasy 0-1 (6-7 lat)
I wyróżnienie – Lena Olszewska i Kaja Walasek – Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie
II wyróżnienie – Julia Kowalczyk – Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie
III Miejsce – Samuel Siwek i Marcel Kopeć – Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
II Miejsce – Marcelina Paul i Zofia Więckowicz - Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
I Miejsce – Nadia Kwaca – Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie


Klasy 2-3 (8-9lat)
I wyróżnienie – Dagmara Klim - Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
II wyróżnienie – Zuzanna Skiba i Paweł Pytlos – Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie
III Miejsce – Zuzanna Lichosik – Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie
II Miejsce – Karolina Kowalczyk – Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie
I Miejsce – Krzysztof Siwek - Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego
w Krasocinie.


Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów konkursu jest możliwość zaprezentowania swojego utworu konkursowego podczas Nocy Świętojańskiej w Krasocinie oraz Dożynek Gminnych.
Nagrody w konkursie ufundowała Gmina Krasocin.
Słodki poczęstunek dla uczestników konkursu ufundowała Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie.
Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia:
- Wójtowi Gminy Krasocin za umożliwienie realizacji konkursu,
- Gminie Krasocin za udostępnienie Placówki Kultury oraz ufundowanie nagród rzeczowych,
- Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie za pomoc w organizacji poczęstunku dla uczestników konkursu oraz sprawowanie opieki fotograficznej,
- Radzie Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie za sfinansowanie poczęstunku dla uczestników konkursu,
- Kołu Gospodyń Wiejskich Występy za udostępnienie przepięknych świętokrzyskich strojów ludowych dla prowadzących,
- Jury konkursowemu za poświęcony czas i obiektywny werdykt,
- Panu Przemysławowi Hyskiemu za sprawowanie opieki technicznej nad wydarzeniem.

Justyna Michałek

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ