Get Adobe Flash player

I Gminny Konkurs Dziecięcej Piosenki Ludowej „Jawor”

Zapraszamy do udziału w I GMINNYM KONKURSIE DZIECIĘCEJ PIOSENKI LUDOWEJ: "JAWOR"


Regulamin

I. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie, ul. Szkolna 34, 29-105 Krasocin.

II. Patronat
Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Krasocin.

 III. Cele konkursu

• Ukazanie bogactwa muzyki folkowej w formie prezentacji wokalnych.
• Popularyzacja piosenki ludowej wśród dzieci.
• Wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień.
• Kształtowanie wrażliwości muzycznej i poczucia związku z kulturą narodu.
• Uczenie pozytywnej rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

IV. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu Gminy Krasocin, w następujących kategoriach wiekowych:
• 4-5 lat
• 6-7 lat
• 8-9 lat
2. W konkursie mogą brać udział zarówno soliści, jak i duety (zespoły dwuosobowe).

3. Każdy solista (duet) prezentuje tylko jedną piosenkę z repertuaru muzyki folkowej.

4. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczona do organizatora wypełniona karta zgłoszeniowa oraz zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie.
Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z niezbędną dokumentacją (zał. 1,2,3) należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie lub
do koordynatora konkursu do dnia 15 maja 2024r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Kryteria oceniania
1. Zgodność z wymaganym gatunkiem muzycznym
2. Dobór repertuaru pod kątem możliwości grupy wiekowej
3. Technika wykonania
4. Ogólny wyraz artystyczny (strój, rekwizyty zgodnie z prezentowanym gatunkiem muzycznym).
VI. Termin i miejsce przesłuchań
1. Konkurs odbędzie się w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie 24 maja 2024r,
o godz. 10.00.
2. Po przesłuchaniu wykonawców, jury wyłoni zwycięzców (1,2,3 miejsce oraz dwa wyróżnienia) w każdej kategorii wiekowej.
3. Werdykt jury jest ostateczny.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie, a zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych – dodatkowo nagrody rzeczowe.
5. Wykonawcy, którzy zdobędą pierwsze miejsce zostaną zaproszeni na prezentację swojego repertuaru podczas Nocy Świętojańskiej w Krasocinie oraz Dożynek Gminnych.

VII. Postanowienia końcowe
1. Opiekunowie uczestników konkursu zobowiązują się, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audiowizualnym
z przesłuchania konkursowego uwzględniając obowiązujące prawo autorskie (tj. dysponowania materiałem z imprezy na następujących polach eksploatacji: utrwalanie- rejestracja i emisja).
3. Każdy niepełnoletni wykonawca uczestniczy w konkursie z opiekunem.
4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Warunki konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą ulec zmianie.
7. Dla uczestników konkursu organizator zapewnia poczęstunek.

VIII. Wszelkich informacji udziela koordynator:
Justyna Michałek
tel. 661-111-158
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

karta zgłoszeniowa 

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ