Get Adobe Flash player

Policja radzi

ŻYJ BEZPIECZNIE

Niebezpiecznie na zamarzniętych zbiornikach wodnych:

Całkowicie zabronione jest wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne (sadzawki, rzeki, dzikie rozlewiska, zbiorniki p-poż itp.) i ślizganie się po nich na łyżwach !

Ryzykując zabawę na zamarzniętych zbiornikach wodnych, pamiętajmy, że wiąże się z tym wiele niebezpieczeństw. Musimy zawsze brać pod uwagę możliwość załamania się lodu, co dla nas samych lub innych osób może skończyć się tragicznie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznej zabawy na lodzie:

 • jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na nadzorowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, że nasze pociechy mają zapewnioną fachową opiekę osób dorosłych,
 • jeśli dzieci mają się bawić na lodzie pokrywającym zbiornik wody, to powinni go wcześniej sprawdzić osoby dorosłe - lód musi mieć co najmniej 10 cm grubości i nie powinno być na nim przerębli. Także temperatura otoczenia musi być ujemna,
 • należy przestrzec dzieci, aby bez opieki dorosłych nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Także pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo zdradliwa, ponieważ pod warstwą śniegu nie widać przerębli,
 • na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy),
 • bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach – w razie wpadnięcia do wody łatwiej można się wydostać na powierzchnię,
 • jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale natychmiast zawróćmy w kierunku brzegu,
 • szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy. Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę. W tych miejscach pod żadnym pozorem nie należy wchodzić na lód.

Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód:

 • w przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie,
 • kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, ponieważ pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego,
 • jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalki lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec,
 • jeśli niesienie pomocy wiąże się z niebezpieczeństwem natychmiast poinformuj osobę dorosłą, spokojnie opisz co i gdzie się stało. Zadzwoń na numer alarmowy 112,
 • po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny,
 • w miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia. Osobę poszkodowaną powinien także obejrzeć lekarz.

Zanim wejdziecie na jezdnię:

 • przechodząc przez ulicę (mając na względzie wyłącznie wyznaczone i oznakowane przejście dla pieszych) należy pamiętać że krawężnik może być oblodzony lub zaśnieżony, zatem stając na nim możemy nie opacznie ześlizgnąć się z niego i znaleźć się pod kołami przejeżdżającego pojazdu,
 • zanim jeszcze wejdziemy na ulicę, należy prawidłowo ocenić odległość od jadącego w naszą stronę pojazdu, i rozejrzeć się parokrotnie w lewo i w prawo, upewniając się że możemy bezpiecznie przekroczyć jezdnię - pamiętajcie! pojazd nie zatrzyma się w miejscu, a w zderzeniu z nim nie mamy żadnych szans !
 • po pasach należy iść energicznym i zdecydowanym krokiem, ale nie biec, a przechodząc przez jezdnię cały czas obserwować drogę i przestrzegać wszystkich zasad ruchu drogowego, znaków i sygnałów świetlnych, oraz /o ile to możliwe/ postarać się by poruszać się w grupie,
 • pod żadnym pozorem, w miejscu w którym brak jest oznakowanego przejścia dla pieszych
 • (najczęściej na uliczkach osiedlowych) nie wolno wychodzić, bądź co gorsze wybiegać na jezdnię zza zaparkowanego - stojącego pojazdu. ( kierujący pojazdem może nie zdążyć zareagować, bądź jego reakcja może być błędna i nie chcąc was potrącić może wjechać na inne osoby poruszające się w tym czasie w pobliżu, lub uderzyć w zaparkowane obok auta )
 • poza miastem, gdy brak jest chodnika wybierajcie drogę na której znajduje się szerokie pobocze, idźcie lewą stroną jezdni, a w razie zagrożenia, bądź zauważenia nadjeżdżającego z przeciwka pojazdu zejdźcie w porę z jezdni. /czasami kosztem wejścia w śnieżną zaspę.../ ( lepiej przemoczyć buty i nogawki spodni, niż sprawdzić kto mocniejszy... auto czy my? )
 • świeć przykładem ! – (w pełnym tego słowa znaczeniu) – zawsze po zmroku noście na ubraniach elementy odblaskowe,
 • dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat - przepis ten nie dotyczy stref zamieszkania na osiedlach mieszkalnych,
 • dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla kierujących pojazdami,
 • nie skracajcie sobie drogi, gdyż w rzeczywistości może ona się okazać dłuższa i w rezultacie niebezpieczna.

W czasie podróży:

 • oczekując na pojazd, zawsze stójmy w bezpiecznej odległości od krawędzi jezdni lub torowiska,
 • starajcie się w miarę możliwości zawsze wsiadać i wysiadać z prawej strony - na chodnik,
 • pamiętajcie by po wejściu do auta - zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa, (w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci , / np. na specjalnej poduszce podwyższającej / )
 • w czasie wsiadania i wysiadania do i z autobusu, busa, tramwaju bądź na stopień wagonu pociągu należy zachować szczególną ostrożność, gdyż stopnie te mogą być śliskie, oblodzone, zabrudzone, bądź zaśnieżone, a skutek będzie taki, że po ześlizgnięciu się z takiej powierzchni wpadniemy pod koła pojazdu do którego wsiadamy. Nietrudno wyobrazić sobie skutki takiego zdarzenia.
 • w kurortach górskich możemy spotkać się z zaprzęgami konnymi . ( to duże sanie ciągnięte przez konie). Zwierzęta te mogą łatwo się spłoszyć i być tym samym dla was niebezpieczne,
 • wybierając się w dalszą podróż poproście rodziców aby przygotowali oni i zabrali dla was termos z gorącą herbatą,
 • przewożone sprzęty zimowe (narty, kijki, sanki, łyżwy) muszą być w pojeździe tak zabezpieczone, by w razie gwałtownego hamowania nie przemieściły się i nie zrobiły wam krzywdy,
 • swoim zachowaniem, nie odwracajcie uwagi kierowcy, (zajmijcie się sobą , a wyglądając przez szybę pojazdu podziwiajcie uroki przepięknej zimowej aury ).

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ