Get Adobe Flash player

 

Minister Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk z wizytą w naszej szkole

,,To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!

To są moi bracia i siostry”
Św. Jan Paweł II, Kielce dn. 03.06.1991r.

W środę 15 czerwca 2022r. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie, Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. ,,Hubal” oraz Zarząd Stowarzyszenia Rekonstrukcji ,,Jodła” byli organizatorami obchodów:
• 125. rocznicy urodzin mjr Henryka Dobrzańskiego
• 82. rocznicy rozwiązania Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego
• 6. rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej w Dobromierzu

Majestat Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: Minister Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz poseł na Sejm III RP Bartłomiej Dorywalski. W uroczystościach uczestniczyły również władze samorządowe powiatu włoszczowskiego: Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz, Wicestarosta Łukasz Karpiński, Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, Wójt Gminy Kluczewsko Rafał Pałka. Ponadto Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach, p. Sławomir Krzysztofik oraz delegacje Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. Obecne były również dyrekcje, nauczyciele, uczniowie oraz poczty sztandarowe SP im. Armii Krajowej w Olesznie, SP im. Mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Dobromierzu, ZPS w Komornikach, SP im. Jana Pawła II w Kluczewsku, LO im. Gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, Grupy Rekonstrukcji Historycznych ,,Jodła”, ŚZŻAK w Olesznie i Włoszczowie oraz ZŻNSZ w Olesznie.


Przy mogiłach żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego
Na Cmentarzu Parafialnym w Stanowiskach, gmina Kluczewsko, przy mogiłach plutonowego Franciszka Głowacza PS. ,,Lis” i partyzanta Franciszka Biskupskiego, żołnierzy należących do Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, powołanego do życia przez mjr ,,Hubala”, spotkali się uczestnicy uroczystych obchodów. Głos zabrał minister Jan Józef Kasprzyk, który przywołał postać legendarnego Henryka Dobrzańskiego, jako szlachetnego i gorliwego obrońcy Ojczyzny. Polaka- żołnierza, który mimo wrześniowej klęski 1939r., nie zdjął munduru Wojska Polskiego, który stał się fundamentem konspiracyjnej działalności, wymierzonej w okupanta niemieckiego i mającej wlać w serce narodu, nadzieję na odzyskanie wolnej i niepodległej Polski. Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa, apel pamięci oraz złożenie wiązanek kwiatów i zniczy. W drodze do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, minister oraz pozostali goście, złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym zwycięstwo żołnierzy I Batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK pod dowództwem mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt” w Chotowie. W hołdzie dla żołnierzy ,,Nurta” odśpiewano ,,Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie”.
Mieszkańcy Oleszna od zawsze blisko Polski
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie uroczyste spotkanie z Panem Ministrem przygotowali nauczyciele: p. Brygida Jasnos, p. Małgorzata Spurek, p. Andrzej Kowalczyk i p. Ryszard Kowalczyk. Ministra Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Jana Józefa Kasprzyka, w imieniu licznie zebranych wychowawców, nauczycieli, pracowników administracji, uczniów oraz mieszkańców Oleszna, powitał dyrektor szkoły p. Rafał Pacanowski. Następnie nauczyciel historii p. Ryszard Kowalczyk zwrócił uwagę gości na postacie i wydarzenia związane z historią Oleszna. Świadectwem patriotycznej postawy mieszkańców miejscowości są m.in.
1. Nagrobek ks. Wincentego Ingielewicza, proboszcza parafii Oleszno w latach 1902-1906, uczestnika powstania styczniowego 1863-1864.
2. Nagrobek ks. Stanisława Orłowskiego, proboszcza parafii Oleszno w latach 1925-1965, duszpasterza udzielającego pomocy partyzantom AK i NSZ podczas II wojny światowej.
3. Pomnik ku czci żołnierzy NSZ mjr Władysława Kołacińskiego ,,Żbika” i AK mjr Mieczysława Tarchalskiego ,,Marcina” walczących z Niemcami w obronie Oleszna 26.07.1944r.
4. Dworek Niemojewskich, do którego pod koniec października 1939r. dotarł mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. Nasz narodowy bohater spotkał się także z Kazimierzem Śliwą, kierownikiem oleszyńskiej szkoły, którego zaprzysiągł do pracy konspiracyjnej oraz proboszczem ks. Stanisławem Orłowskim. W Wigilię 1944r. gościł również u rodziny Niemojewskich ostatni Komendant Główny AK. gen. Leopold Okulicki ,,Niedźwiadek”.
5. Pomnik na rynku w Olesznie wzniesiony z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018r. Pomnik upamiętnia także wcześniejszy obelisk wzniesiony z okazji 10. rocznicy odzyskania niepodległości w 1928r.
Wszystkie te miejsca i postacie, są wymownym znakiem bohaterstwa i przywiązania naszych przodków do ziemi ojczystej. Są również dowodem tego, iż prawdziwa miłość do dużej ojczyzny- Polski, bierze swój początek w miejscu urodzenia, najpierw w domu rodzinnym, aby potem doskonalić się we wspólnocie parafii i szkoły.
Ceremonia wręczenia medali Pro Patria i Pro Bono Poloniae
Podczas uroczystości Minister Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Jan Józef Kasprzyk uhonorował medalami ,,Pro Bono Poloniae” osoby wyróżniające się w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami kraju oraz medalami ,,Pro Patria” osoby posiadające szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Ceremonię wręczenia medali poprowadził pułkownik Adam Kunicki.

Medalami ,,Pro Bono Poloniae” zostali uhonorowani:
1. p. Anna Resiak- Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Olesznie oraz była wicedyrektor ZPO w Olesznie,
2. p. Zbigniew Matyśkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego,
3. p. Łukasz Karpiński- Wicestarosta Włoszczowski,
Medalami ,,Pro Patria” zostali uhonorowani:
1. p. Jerzy Kapelusz z Oleszna,
2. p. Czesław Kowalczyk- Członek Światowego Związku Żołnierzy AK, Koło w Olesznie,
3. p. Łukasz Kopera- Dyrektor Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Komornikach,
Minister Jan Józef Kasprzyk opowiedział o mjr ,,Hubalu”
Minister w żołnierskich słowach przywołał postać legendarnego mjr ,,Hubala”, który nam Polakom, stworzył namiastkę wolności w okupowanym przez Niemców kraju. Przywołując słowa ,,Hubal”: ,,jak przy skoku trzeba rzucić serce za przeszkodę”, zachęcił wszystkich zebranych, aby wzorem bohaterskiego ,,Hubala”, dzielnie stawiać czoła wszelkim przeciwnościom losu, aby być odważnym i mężnym w wykonywaniu codziennych obowiązków, teraz jako dziecko, a w przyszłości jako osoba dorosła. Nawiązując do fikcyjnych bohaterów współczesnego kina, m.in. Supermana, Spidermana, zachęcił wszystkie dzieci, aby opierały swoje życiowe wybory na postaciach, z krwi i kości, takich jak heroiczny ,,Hubal”. Tylko bowiem na prawdziwych bohaterach naszej historii, można w obecnych czasach wychować młode pokolenia, w duchu miłości do Ojczyzny oraz wdzięczności wobec dokonań minionych pokoleń, które dla ratowania Polski nie szczędziły swoich sił, a nawet życia. Wyrazem podziękowania za wzruszającą lekcję historii był piękny bukiet kwiatów, jaki Pan Minister otrzymał na koniec swojego wystąpienia. Zwieńczeniem uroczystych obchodów było wspólne wykonanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego ,,Marsz Pierwszej Brygady”. Wspominając wizytę naszego gościa honorowego, pragniemy złożyć na ręce Ministra Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Jana Józefa Kasprzyka wyrazy podziękowania, że przy wielu obowiązkach państwowych znalazł czas, na wizytę w naszej szkole. Wierzymy, że spotkanie z Panem Ministrem natchnie wielu naszych uczniów, aby w przyszłości, wykonywali swoje zawodowe obowiązki mając zawsze na sercu: dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor: Ryszard Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie

 

źródło fot.: https://www.facebook.com/udskior

 


  

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ