Get Adobe Flash player

Szkolny konkurs szopek i stroików bożonarodzeniowych

Zgodnie z wieloletnią tradycją , w ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbył się konkursy na najładniejszą szopkę i stroik bożonarodzeniowy. Pomysłodawcami oraz autorami regulaminu tegorocznej edycji byli liderzy klubu 4-H ,,Olszynki” p. M. Kamińska i p. A. Kowalczyk, we współpracy z Dyrekcją szkoły oraz p. M. Siedleckim - prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ,,OLCHA” w Olesznie.

Do konkursu przystąpiła rekordowa liczba – 115 uczniów z naszej placówki. Najwięcej prac konkursowych przygotowały maluchy z kl. ,,O” p. Zdzisławy Kowalczyk oraz uczniowie z klas I-III p. wraz z wychowawczyniami: B. Mulewicz, p. Małgorzatą Skoczek, p. H. Budzynowską i p. T. Siwek. Powołana wspólna Komisja Konkursowa w składzie: p. M. Siedlecki , p. Ryszard Kowalczyk i p. A. Kowalczyk, przygotowała wielką wystawę zgłoszonych prac konkursowych i nagrodziła 62 uczniów w czterech kategoriach wiekowych. Autorzy prac konkursowych, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie ,,OLCHA” i Radę Rodziców naszej szkoły o łącznej wartości 820 zł.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali zaproszeni na stołówkę szkolną , gdzie wspólnie z dyrektor p. Z. Marcinkowską oraz członkami Komisji skosztowali wigilijne uszka z pysznym barszczykiem oraz otrzymali słodycze.

W dalszej części tego uroczystego dnia, na sali gimnastycznej, uczniowie pod kierunkiem p. Andrzeja Kowalczyka i ks. Pawła Sorbiana , p. Piotra Mikuły oraz p. Z. Kowalczyk wystawili Jasełka. Występy obejrzeli zaproszeni goście: zastępca Wójta Gminy Krasocin p. Jacek Sienkiewicz, proboszcz naszej parafii ks. Jacek Szymański, kierownik ZOPO w Krasocinie p. Irena Kuśmierczyk, dyrekcja naszej szkoły: p. Zofia Marcinkowska, p. Anna Resiak, prezes Stowarzyszenia ,,JODŁA” p. Marcin Siedlecki, rodzice , nauczyciele oraz cała społeczność uczniowska.

Po występie uczniów , głos zabrali zaproszeni goście - p. J. Sienkiewicz, ks. Jacek Szymański i dyrektor p. Zofia Marcinkowska, którzy gratulowali wspaniałej prezentacji oraz wszystkim uczestnikom uroczystości złożyli życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie dyrektor p. Zofia Marcinkowska wspólnie z Komisją Konkursową  wręczyła laureatom i wyróżnionym nagrody książkowe. Ostatnim punktem tego uroczystego przedświątecznego dnia było zrobienie wspólnego zdjęcia nagrodzonych uczniów, zaproszonych gości , dyrekcji oraz organizatorów.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie fundatorom nagród, dyrekcji, pomysłodZawcom, uczestnikom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wigilijnego spotkania w naszej szkole.

Zajrzyj do fotogalerii

Klubowicze 4-H "Olszynki"

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ