Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Zajęcia w oczyszczalni ścieków Oleszno – Kozia Wieś

Klasy: III Publicznego Gimnazjum i VII Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie pod opieką nauczycielki geografii – p. Anny Resiak w czwartek, tj. 10.05.2018 r. i we wtorek tj. 15.05.2018 r. zwiedzały oczyszczalnię ścieków Oleszno – Kozia Wieś. Informacje na temat procesów technologicznych w oczyszczani ścieków przekazał nam p. Tomasz Grabiec – pracujący w tej oczyszczalni.

Oczyszczalnia może przyjąć 280 metrów sześciennych ścieków na dobę. W chwili obecnej przyjmuje ok.150 metrów sześciennych ścieków na dobę i są to ścieki od mieszkańców Oleszna i Koziej Wsi. Oczyszczalnia będzie przyjmować docelowo ścieki również z Woli Świdzińskiej i Chotowa, kiedy te miejscowości zostaną skanalizowane. Oczyszczalnia ścieków Oleszno – Kozia Wieś to nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w pełni zautomatyzowana. Steruje nią komputer przemysłowy.

Na podstawie informacji przekazanych przez p. Tomasza Grabca poznaliśmy etapy technologicznego oczyszczania ścieków:

  1. nieczystości trafiają do studzienki rozprężnej zwanej też studzienką wpływów ścieków.
  2. Sito – piaskownik, gdzie oddzielane są większe nieczystości ścieków. To tzw. I stopień oczyszczania - mechaniczny. Ma on na celu usunięcie ze ścieków ciNł stałych pływających i grubych zawiesin mineralnych oraz organicznych.
  3. Osadnik wstępny, gdzie gęsta część zanieczyszczeń opada na dno.
  4. Komora anoksyczna, ścieki zostają pozbawione tlenu.
  5. 4 komory napowietrzenia, gdzie jest zastosowane biologiczne oczyszczanie ścieków, które polega na przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń z wody przez organizmy żywe. Rozkład materii organicznej przez mikroorganizmy (głównie bakterie) odbywa się w warunkach tlenowych.
  6. osadnik wtórny - osad opada na dno a reszta jest przepompowywana z powrotem do osadnika i przechodzi przez prasę do odwadniania osadu. Osad o konsystencji gliny wywożony jest na wysypisko we Włoszczowie.
  7. Woda pochodząca z oczyszczonych ścieków po pokonaniu około 2,5 km trafia do Czarnej Włoszczowskiej.

Ponadto byliśmy w pomieszczeniu biurowym, gdzie znajduje się komputerowy system sterowania oczyszczalnią.

W życiu codziennym wytwarzamy ogromne ilości ścieków, które zagrażają naszemu zdrowiu, czasami życiu, a także grożą zanieczyszczeniem zasobów wody pitnej. Oczyszczalnie ścieków służą ochronie zdrowia, życia, środowiska oraz chronią zasoby czystej wody, która będzie wykorzystana przez przyszłe pokolenia. Potrzebujemy wody do picia, prania, kąpieli, sprzątania domu, podlewania ogródka, mycia samochodu. Ogromne ilości wody są zużywane przez przemysł i rolnictwo. Często nie zdajemy sobie sprawy z ilości wody, jaką zużywamy na darmo.
Pobyt w oczyszczalni uświadomił nam, że poprzez kontrolę przepływu wody w naszych gospodarstwach możemy poczynić jej oszczędności. Nie chodzi tu o zaniechanie mycia się czy ograniczenie higieny, ale o zwyczajne i rozsądne gospodarowanie wodą.

Zajęcia na oczyszczalni ścieków uwrażliwiły nas na potrzebę ochrony środowiska, na konieczność ochrony wody - źródła życia na Ziemi.
Bardzo dziękujemy panu Tomaszowi Grabcowi za lekcję w praktyce o oczyszczaniu ścieków.

  

 

Zwiedzający oczyszczalnię ścieków

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ