Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Rajd szlakiem pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ze szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szkół Bohaterów Armii Krajowej realizowali kolejny międzyszkolny projekt edukacyjny – "Szlakiem pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. Realizacja tego projektu umożliwiła uczniom:

 • dostrzeżenie związku historii regionu z dziejami Polski,
 • zgromadzenie informacji o działaniach AK w regionie świętokrzyskim podczas II wojny światowej,
 • poznanie wydarzeń z życia i działalności pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza”, z oddziału „Wybranieccy”,
 • odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej w regionie, w tym związanych z postacią „Barabasza”,
 • wykonanie pracy plastycznej związanej z Patronem projektu,
 • spędzenie wolnego czasu na jednej z aktywnych form wypoczynku, jaką jest rajd pieszy.

Podsumowaniem całorocznego projektu edukacyjnego był dwudniowy rajd pieszy - szlakiem pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza” na trasie: Widełki – Cisów – Daleszyce, który miał na celu przybliżenie sylwetki słynnego dowódcy partyzanckiego z okresu II wojny światowej- pułkownika Mariana Sołtysiaka ps. Barabasz i jego oddziału „ Wybranieckich”.

W rajdzie wzięło udział 9 szkół z województwa świętokrzyskiego:

 • Szkoła Podstawowa im. płk Mariana Sołtysiaka „”Barabasza” w Daleszycach,
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach,
 • Szkoła Podstawowa im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie,
 • Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie,
 • Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach,
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.

W sumie szlakiem turystycznym wędrowało 135 uczniów i 20 opiekunów. W tym roku głównym organizatorem tego rajdu była Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach.

Naszą szkołę tj. Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie reprezentowało 14 uczniów i 3 opiekunów, tj. p. Anna Resiak, z-ca dyrektora szkoły, p. Andrzej Kowalczyk – nauczyciel plastyki, p. Ryszard Kowalczyk - nauczyciel historii.

Szlak wędrówki, liczący ponad 20 km, poprowadził nasze kroki na wzniesienie Słowiec w rezerwacie Zamczysko, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający obozowisko plutonu ,,Górnika” oddziału ,,Wybranieckich”. Następnie zawitaliśmy do kościoła w Cisowie, będącego miejscem modlitwy  Mariana Sołtysiaka i jego żołnierzy oraz słynącego z jedynej w Polsce, jak mówił proboszcz parafii, rzeźby przedstawiającej diabła, a także z postaci znanego pisarza pamiętników - Jana Chryzostoma Paska.

Po nabożeństwie w cisowskim kościele i długim marszu leśnymi ścieżkami, zatartymi upływem czasu, dotarliśmy pod obelisk wskazujący miejsce założenia obozu przez partyzantów z oddziału ,,Wybranieckich” oraz powstańców styczniowych 1863 roku. W tym miejscu pełnym historii został przeprowadzony konkurs wiedzy o płk M. Sołtysiaku ,,Barabaszu”, w którym i my wzięliśmy udział. Rywalizacja drużyn była emocjonującym przeżyciem dla nas wszystkich, oklaskami nagradzano zarówno radość zwycięzców jak i łzy pokonanych.

Po konkursowych uniesieniach znaleźliśmy się na polanie, przy pomniku wystawionym przez byłych partyzantów ,,Barabasza” dla uczczenia powstańców styczniowych dowodzonych w zimie, na przełomie roku 1863/64 przez porucznika Andrzeja Kmitę- Rębajło. Tak oto w piękny sposób partyzanci czasów II wojny światowej nie pozwolili, aby czas i ludzka niepamięć zatarły ślady odwagi i męstwa pokolenia powstańców styczniowych, walczących, jak oni, o wolność Polski.

Po kolejnej dawce marszu pośród leśnych ostępów Gór Świętokrzyskich przybyliśmy do Szkoły Podstawowej im. Mariana Sołtysiaka ,,Barabasza” w Daleszycach. Wieczorem przy ognisku, wzorem „ leśnych żołnierzy”, wysłuchaliśmy wspomnień kombatantów przeplatanych śpiewaniem partyzanckich i harcerskich piosenek. Rozstrzygnięty został międzyszkolny konkurs plastyczny ,,Śladami naszych bohaterów”.  Tego wieczoru było także wspólne pieczenie kiełbasek.

Następnego ranka wyjechaliśmy do domów wierząc, że miejsca, jakie odwiedziliśmy, i ludzie, których spotkaliśmy pozostawią w naszych sercach ważny ślad.

Realizacja tegorocznego projektu edukacyjnego wzbogaciła i pogłębiła naszą wiedzę o historii AK ze szczególnym zwróceniem uwagi na życie i działalność „Barabasza” z oddziału „Wybranieckich”. Mamy świadomość, że znajomość przeszłości naszego kraju czy regionu a szczególnie tematyki związanej z tradycją niepodległościową i nieocenionym udziałem AK w walce o wolność Ojczyzny jest przejawem pożądanych postaw patriotycznych.

Nasz naród może tworzyć właściwą przyszłość, kiedy będzie pamiętał o tych, którzy walczyli o jego wolność przez długie lata.

Uczestnicy rajdu i ich opiekunowie ze Szkoły Podstawowej w Olesznie

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ