Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Z ekologią za pan brat

Pod tym hasłem w dniu 21.02.2007 r. odbył się apel przygotowany przez klasę IV. Uczniowie zaprezentowali zagrożenia, jakie wywołał człowiek swoją bezmyślną działalnością. Przedstawili krótką scenkę obrazującą zagładę naszej planety i sposoby jej pomocy. Pokazali, że każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania lasów, wody i powietrza.

Następnie głos zabrali uczniowie naszego gimnazjum i przedstawili zadania podjęte w ramach Programu Ekozespołów. Tegoroczne hasło kampanii to "Woda". Celem tego programu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną.

Powołano dwa ekozespoły, których opiekunami zostali p. A. Resiak, p. M. Kamińska, p. M. Deska. Członkowie ekozespołów prowadzą już pomiary zużycia wody i energii elektrycznej w domu i w szkole. Do tego służą specjalnie opracowane karty badawcze.

Wykonano już na dolnym korytarzu gazetkę ścienną, na której można przeczytać wiele ciekawych informacji na temat wody i nie tylko. Zachęcamy zatem do bieżącego zapoznawania się z tymi informacjami.

Opracowano także informator dla rodziców i mieszkańców Oleszna zawierający :

  • Sposoby oszczędzania wody, energii elektrycznej i cieplnej,
  • Zasady, jakimi należy kierować się przy robieniu zakupów,
  • Korzyści dla jednostki i społeczeństwa wynikające z podróżowania rowerem.

O dalszych przedsięwzięciach ekologicznych będziemy informować w osobnych artykułach.

Koło Ekologiczne

 

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ