Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Monitoring wizyjny w szkole

W ramach programu: „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w październiku br. zostało przyznane naszej szkole dofinansowanie w wysokości 12000 zł na dostawę urządzeń i wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego. Dodatkowe środki na ten cel pozyskaliśmy z budżetu gminy Krasocin (prawie 5 tysięcy złotych) oraz od Rady Rodziców i Spółdzielni Uczniowskiej "Grosik" - 3300,00 zł.

Dzięki temu w szkole został zainstalowany system składający się z kilkunastu kamer umożliwiających monitoring terenu wokół oraz wewnątrz obiektu. System ten umożliwia rejestrację zdarzeń wraz z ich cyfrową archiwizacją.

Zainstalowanie monitoringu obejmującego swym zasięgiem szkołę oraz przyległy jej teren spowoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz zmniejszy poczucie bezkarności ewentualnych sprawców przestępstw. System będzie uzupełniany i rozbudowywany w oparciu o zainstalowane elementy. Wkrótce monitoringiem wizyjnym objęty zostanie powstający obecnie parking rowerowy. Docelowo planowany jest montaż 16 kamer.

KOMRED

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ