Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego - rok szkolny 2013/14

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie
na rok szkolny 2013/2014


I.  Cele i zadania:

Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która  prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznania ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.

Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II. Zadania samorządu na rok szkolny 2013/2014

 1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki
 3. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
 4. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
 5. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

III. Harmonogram pracy

Wrzesień

 • Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014
 • Wybory do Samorządu Szkolnego
 • Zorganizowanie planu pracy na trwający rok szkolny
 • Utworzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego

Październik

 • Zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka
 • Akademia z okazji Dnia Nauczyciela – upominki dla nauczycieli o pracowników
 • Włączenie się w Obchody Rocznicy Bitwy pod Chotowem

Listopad

 • Kwesta pieniężna na renowacje zabytkowych pomników na cmentarzu
 • Przygotowanie Gazetki Ściennej z okazji Obchodów Dnia Niepodległości
 • Zorganizowanie zabaw andrzejkowych dla przedszkolaków
 • Przygotowanie domku wróżb podczas zabawy andrzejkowej  

Grudzień

 • Włączenie się w akcje szkolne mikołajki
 • Przygotowanie stroików bożonarodzeniowych
 • Udekorowanie szkoły: „W świątecznym nastroju”

Styczeń

 • Bal Karnawałowy (zabawa choinkowa)
 • Kwestowanie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Włączenie się w przygotowanie zabawy choinkowej

Luty

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze  
 • Poczta Walentynkowa
 • Zorganizowanie dyskoteki z okazji walentynek

Marzec

 • Akademia z okazji Dnia Kobiet – włączenie się w przygotowanie upominków dla żeńskiej części grona pedagogicznego i pracowników szkoły
 • Dzień Samorządu Uczniowskiego
 • Zorganizowanie dyskoteki szkolnej

Kwiecień

 • Prima Aprilis  - Dzień Uśmiechu (1 IV)
 • Akcja ,,Dzień koloru zielonego”
 • Konkurs na najładniej udekorowaną klasę

Maj

 • Przygotowanie gazetki Święto Flagi
 • Przygotowanie gazetki Dzień Mamy
 • Dzień Dobrych Uczynków

Czerwiec

 • Dzień Dziecka
 • Dzień Szkoły bez Przemocy
 • Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

 

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ