Get Adobe Flash player

Nakręć się i pomagaj z uśmiechem

REGULAMIN SZKOLNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ
“Nakręć się i pomagaj z uśmiechem”

   1. Organizatorem akcji jest Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie.
   2. Osoby odpowiedzialne za organizację akcji - Mariola Kamińska, Magdalena Kawka.
   3. Czas i miejsce akcji:
    • od 1 października 2021 do 10 czerwca 2022 r.
    • Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie, ul. Szkolna 34, 29- 105 Krasocin
   4. Cel akcji:
    • zbieranie nakrętek na cele charytatywne;
    • rozwijanie empatii;
    • rozwijanie tolerancji;
    • kształtowanie postaw proekologicznych i podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży;
    • popularyzacja wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych;
    • ugruntowanie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami;
    • integracja zespołu klasowego we wspólnym działaniu.
   5. Przedmiotem akcji jest zbiórka surowców wtórnych – plastikowych nakrętek od butelek.
   6. Zbieramy nakrętki z:
    • butelek po napojach, sokach,
    • pojemników po chemii gospodarczej (np. płynie do mycia naczyń, kosmetykach itp.)
   7. Nie zbieramy nakrętek:
    • metalowych (np. nakrętek po Kubusiach, itp.),
    • z butelek po olejach i smarach, z butelek po środkach owadobójczych,
    • z pojemników po farbie i lakierach.
   8. Warunki uczestnictwa:
    • udział w akcji mogą brać uczniowie ze wszystkich klas oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie oraz dzieci z grup przedszkolnych z Samorządowego Przedszkola w Olesznie,
    • klasy / grupy przedszkolne, uczniowie / przedszkolaki, przekazują zebrane surowce wtórne organizatorom akcji w czasie jej trwania.
    • Uczniowie / przedszkolaki przynoszą nakrętki zważone, w podpisanej (imię, nazwisko, klasa / grupa przedszkolna) torebce lub worku. Nauczyciele odbierający nakrętki będą weryfikować ich wagę i wpisywać na stosowną listę (zał. nr 1),
    • podsumowanie akcji odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022.
   9. Nagrody:
    • uczniowie / przedszkolaki, którzy zbiorą najwięcej nakrętek otrzymają nagrody rzeczowe (wyszczególnione zostaną trzy pierwsze miejsca),
    • wszyscy uczestnicy akcji otrzymają dyplomy,
    • nagrodę otrzyma również klasa / grupa przedszkolna, która zbierze największą ilość nakrętek (wyszczególniona zostanie jedna klasa / grupa przedszkolna),
    • uczestniczący w akcji uczeń otrzyma za udział w akcji dodatkowe punkty z zachowania.

Organizatorzy:
M. Kamińska
M. Kawka

Okruszek

Bochen chleba i napis: Bądź dobry jak chleb
KLIKAJ I POMAGAJ

Pomagamy - nakrętki

Włącz się do akcji - punkt zbiórki nakrętek znajduje się w naszej szkole

Twoje kliknięcie to obiad dla głodnego dziecka

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ