Get Adobe Flash player

Szkolny konkurs plastyczny: Polska złota jesień

Organizator konkursu: Świetlica szkolna

Cele konkursu:

 1. Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody.
 2. Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów i umożliwienie im zaprezentowania się na forum publicznym.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych (5-cio i 6-cio latki,  klasy I-III i IV-VI)
 2. Technika prac dowolna
 3. Format prac: A - 4
 4. Przyjmujemy prace wykonane indywidualnie
 5. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę
 6. Termin oddawania prac: do 22.11.2010 r.
 7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone
 8. Wyniki konkursu oraz zdjęcia najciekawszych prac zostaną opublikowane do na stronie internetowej szkoły

Kryteria oceny prac:

 • prezentacja tematu
 • wkład pracy uczestnika
 • estetyka wykonania
 • samodzielność !!!

Organizatorki konkursu:

p. Bogusława Tkaczyk-Omasta

p. Mariola Kamińska

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ