Get Adobe Flash player

Regulamin szkolnego konkursu: „MISTRZ JĘZYKÓW OBCYCH“

Cele konkursu:

  • Motywowanie uczniów do uczenia się języków obcych oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.
  • Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
  • Stworzenie możliwości udziału w konkursie wszystkich uczniów bez względu na stopień opanowania języka.
  • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
  • Nagradzanie wysiłków uczniów.

Zasady konkursu:

  • Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności z języka angielskiego i niemieckiego.
  • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń bez względu na stopień opanowania wyżej wymienionych języków.
  • Konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej w dwóch kategoriach:

I KATEGORIA ( wiedza podstawowa ) – dla uczniów klasy V i VI Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie

II KATEGORIA ( wiedza rozszerzona) – dla uczniów wszystkich klas Publicznego Gimnazjum w Olesznie

Zadaniem uczniów będzie napisanie testu, obejmującego wykonanie tych samych zadań w języku angielskim i niemieckim.

Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii w Dniu Europejskim – 9 maja 2011 r.

Konkurs odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2011.

Zróżnicowany stopień trudności zadań powinien stanowić dla wszystkich uczniów zachętę do udziału w konkursie. Konkurs nie jest przeznaczony tylko dla najlepszych. Każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swojej wiedzy.

ZAPRASZAMY do udziału w konkursie

VIEL ERFOLG! GOOD LUCK!

Organizatorzy: Brygida Jasnos, Małgorzata Stolarczyk, Wioleta Wrzeszcz

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ