Get Adobe Flash player

Regulamin powiatowego konkursu wiedzy o zdrowiu

I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU

I. Miejsce i termin imprezy:

 • Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie, ul. Szkolna 34, 29 – 105 Krasocin
 • Data i godzina: 16 .04. 2010 r., godz. 11:00

II. Organizatorzy :

 • Mariola Kamińska
 • Halina Budzynowska
 • Zdzisława Kowalczyk
 • Andrzej Kowalczyk
 • Alicja Zawada
 • Brygida Jasnos

III. Cele konkursu :

 • zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowego stylu życia,
 • uświadomienie uczniom odpowiedzialności i ukształtowanie nowej postawy względem zdrowia,
 • poszerzenie wiedzy o higienie osobistej i otoczenia,
 • kształtowanie u uczniów aktywnej postawy wobec zagrożeń zdrowia,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • poznanie zasad zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i badań,
 • umiejętność posługiwania się wiedzą w sytuacjach typowych i złożonych,
 • podejmowanie odpowiednich wyborów w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu,
 • prawidłowe korzystanie z pomocy medycznej,
 • kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniu prawidłowej sylwetki,
 • poznanie działalności organizacji zajmujących się problematyką higieny i ochrony zdrowia (PCK, Sanepid, WHO).

IV. Organizacja konkursu:

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • I etap wykonanie plakatu „ Droga do zdrowia” – jeden plakat od uczestników.
  • II etap – test.
 2. Uczestnikami konkursu będą uczniowie gimnazjum z klas I, II ,III (3 uczestników).
 3. Zgłoszenie do turnieju -  telefonicznie (041 391-80-06 )  do dnia 30 .03. 2010 r.
 4. Laureatami konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają największą ilość punktów z obu części konkursu.
 5. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez dwu (lub więcej) uczniów przewidziano dogrywkę.
 6. Laureaci otrzymują nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
 7. Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie jury.

V. Literatura :

 • Biologia w gimnazjum Operon,  Klimuszko, Nawa Era
 • Technika cz. 1 Wiesz, co jesz
 • Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu.
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ