Get Adobe Flash player

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

FUNDACJA "WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA" W WARSZAWIE
FUNDACJA "WOLNE DŹWIĘKI" W WARSZAWIE
ORAZ
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW ZSP NR 2 WE WŁOSZCZOWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE

zapraszają na
VI edycję wydarzenia kulturalno-patriotycznego pn. TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
WŁOSZCZOWA - KLEKOT 2018

Patronat nad wydarzeniem objęli:
Starosta Włoszczowski - Jerzy Suliga
Burmistrz Gminy Włoszczowa - Grzegorz Dziubek

Podstawowe informacje dotyczące wydarzenia:

1. Cel

Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym z okazji przypadającego 1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności.

2. Termin, miejsce, trasa

Bieg odbędzie się w dniu 4 marca 2018 r.
Bieg odbędzie się równocześnie na trzech dystansach: 1963 m (bieg rodzinny, podstawowy), 2 km bieg militarny (z regulaminowym ekwipunkiem)** oraz 10 km (bieg cywilny).
Miejscem biegu jest teren wokół zbiornika wodnego KLEKOT koło Włoszczowy .

**Uczestnicy wersji militarnej (dystans: 2 kilometry) występują w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy) z plecakiem w kolorze odpowiadającym umundurowaniu o wadze 15 kg na całej trasie biegu.

*Podczas rejestracji oraz po ukończeniu biegu przewidziane jest ważenie plecaków (nie ma limitu czasu na pokonanie trasy).

3. Program imprezy:

10.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,
11:15 – zakończenie wydawania pakietów startowych,
11.30 – przygotowanie do startu (ważenie plecaków/wersja militarna 10km)
12.00 – START biegu,
14.00 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu,
14.30 – dekoracja zwycięzców biegu i zakończenie imprezy.

4. Warunki uczestnictwa w biegu

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią aktualnego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.

**W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców.

Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

5. Zgłoszenie

Zgłoszenia przyjmowane są na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Prosimy w zgłoszeniu o podanie danych w następującej formie i kolejności:

NAZWISKO, IMIĘ, ADRES ZAMIESZKANIA, PESEL, nr telefonu (kontaktowy), RODZAJ BIEGU (1963 m /lub/ 10 km cywilny /lub/ 10 km militarny), rozmiar koszulki S,M,L,XL.

*dane te są potrzebne min. do ubezpieczenia zawodnika

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23.02.2018 r. o godzinie 20:00 lub po osiągnięciu limitu uczestników.
W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zostanie ono anulowane.
Limit zgłoszonych osób: 130.

W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

6. Opłata startowa

Opłatę startową należy uiścić przelewem na numer konta:

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSP nr 2 we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 40

92 85250002 0000 0010 6308 0004
tytuł wpłaty: Tropem Wilczym / nazwisko i imię zawodnika

Opłatę startową należy uiścić w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.
Opłata startowa wynosi 20 zł.

* Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wnoszą opłatę startową w wysokości 15 zł.

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, pamiątkowy medal i koszulkę.

7. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.

Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom zawodów grupowe ubezpieczenie NNW.

Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

*Pełna lista osób startujących zostanie opublikowana na stronie wydarzenia 24 lutego.

**Osoby niepełnoletnie przed startem w biegu dostarczają podczas rejestracji zgodę rodziców na udział w zawodach. Osoba, która nie będzie posiadać takiego oświadczenia nie zostanie dopuszczona do udziału w biegu.

 

Wzór oświadczenia:

ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH

My niżej podpisani / Ja niżej podpisana (ny) wyrażam (my) zgodę na uczestnictwo naszego/ mojego dziecka ................................. ..................
w zawodach sportowych „TROPEM WILCZYM, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, które odbędą się dnia 04.03.2018 roku we Włoszczowie – kąpielisko KLEKOT.

Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego/mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach.

(miejscowość, data, podpis)

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ