Get Adobe Flash player

Kronika 1993/1994

Rok szkolny 1993/94

Jest to kolejny bardzo ważny rok w życiu społeczności szkolnej. Dzięki podjętym jeszcze w ubiegłym roku staraniom oraz ogromnemu zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców szkoła otrzymała swój sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

Uroczystość nadania szkole sztandaru - rodzice przekazujący sztandar szkolnej społecznościUroczystość nadania szkole sztandaru, w której wzięła udział, oprócz uczniów i nauczycieli, liczna reprezentacja żołnierzy Armii Krajowej wraz z pocztami sztandarowymi, mieszkańców Oleszna i innych szkół z terenu gminy Krasocin, odbyła się w dniu 3 maja 1994 roku na placu szkolnym.

Honorowymi gośćmi byli między innymi Naczelnik Wydziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Jędrzejowie pan Ludwik Maksalon, Wójt Gminy Krasocin pan Józef Siwek, Poseł na Sejm z Ziemi Kieleckiej pan Mirosław Pawlak, Przewodniczący Rady Starszych Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pan Zdzisław Rachtan, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ŚZŻAK pan Kazimierz Załęski.

Z okazji tak ważnego święta szkolnego Dyrektor Szkoły pan mgr Edward Karpiński w imieniu Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Komitetu Rodzicielskiego wręczył kilku osobom i instytucjom dyplomy „Przyjaciela szkoły”. Otrzymali je:

 • Zarząd Gminy Krasocin
 • Rada Starszych Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich „Nurt-Ponury”,
 • Pan Antoni Drej
 • Pan Henryk Arkit.

Uroczystość nadania szkole sztandaru - ślubowanie predstawicieli uczniówZ okazji tej uroczystości został opracowany i wydany drugi numer pisma okolicznościowego, zawierający między innymi opowiadania i wiersze naszych uczniów oraz drugą część wykazu absolwentów z lat 1952-1973.

Majową uroczystość poprzedziła inna – wieczornica z okazji 49 rocznicy bitwy pod Chotowem. W szkole gościło około 50 żołnierzy Nurta, dla których uczniowie przygotowali: ‘Wieczór poezji i wspomnień”.

Nasi uczniowie wzięli udział w organizowanym przez Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich „Ponury-Nurt” ogólnopolskim konkursie: „Na szlaku walk Nurta”. Uczeń Artur Kozieł został laureatem tego konkursu.

Na początku roku szkolnego, w związku z realizowanym programem oszczędnościowym w oświacie, nastąpiły niekorzystne dla szkoły zmiany organizacyjne:

 • likwidacja klasy specjalnej,
 • likwidacja oddziału przedszkolnego dzieci młodszych,
 • likwidacja etatu zastępcy dyrektora szkoły,
 • likwidacja kół przedmiotowych i zainteresowań.

Uroczystość nadania szkole sztandaru - ślubowanie pierwszoklasistówW związku z tymi zmianami nauczycielka oddziału przedszkolnego pani Wiesława Orzeł została przeniesiona do pracy w Szkole Podstawowej w Świdnie. W październiku na emeryturę odeszła nauczycielka biologii pani Aniela Wójcik.

Po raz pierwszy w historii naszej szkoły rozpoczął swoją działalność „Mały Samorządek” – organ samorządowy uczniów klas I-III. Jego opiekunką została pani Małgorzata Skoczek. Natomiast w skład Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:

 • przewodnicząca: Kamila Arkit,
 • z-ca przewodniczącej: Dorota Gacia
 • sekretarz: Anna Stolarczyk
 • skarbnik: Justyna Skrocka

Na opiekunkę Samorządu w głosowaniu tajnym wszystkich uczniów została wybrana pani Ewa Ślęzak.

W maju odbył się również, organizowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, konkurs na Dyrektora szkoły w Olesznie. O stanowisko to, oprócz dotychczas sprawującego tę funkcję Edwarda Karpińskiego, ubiegała się pani Wiesława Kozieł. Konkurs nie przyniósł zmiany na tym stanowisku.

uroczystość pożegnania absolwentów szkołyW bieżącym roku szkolnym szkołę ukończyło 42 uczniów. Rada Pedagogiczna postanowiła wyróżnić wpisem do Kroniki szkoły za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce i zachowaniu dwie uczennice:

 • Kamilę Arkit,
 • Monikę Mietelską.

97,6% naszych uczniów uzyskało promocje do klas programowo wyższych, 35 z nich otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Dyrektor przyznał 63 nagrody książkowe i rzeczowe.

17 naszych uczniów wzięło udział w konkursach przedmiotowych, czworo z nich zakwalifikowało się do etapu rejonowego: matematyka /1/, technika /1/, historia /2/. Uczeń Maciek Kowalczyk zajął czwarte miejsce w biegach przełajowych o mistrzostwo Kielecczyzny, reprezentował również nasze województwo na mistrzostwach Polski LZS w Bydgoszczy.

W tym roku szkolnym udało się zrealizować wszystkie zadania gospodarcze, a przede wszystkim zakończono budowę ogrodzenia placu szkolnego oraz boiska do piłki siatkowej.

Edward Karpiński

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ