Get Adobe Flash player

Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2022 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami wydarzenia byli Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. Podczas uroczystości aż czworo nauczycieli naszej szkoły zostało uhonorowanych nagrodami i resortowymi odznaczeniami za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Pani Ewa Deska - emerytowany nauczyciel matematyki - otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej; Pan Rafał Pacanowski - dyrektor szkoły - otrzymał Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; Pani Teresa Siwek i Pani Teresa Szczepańska otrzymały Medale Komisji Edukacji Narodowej. Cała Społeczność szkoły składa uhonorowanym Nauczycielom serdeczne gratulacje, życzy kolejnych sukcesów w dalszej pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ