Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Zawieszenie zajęć edukacyjno-wychowawczych

Szanowni Rodzice.
Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Krasocin, ze względu na ryzyko zarażenia się koronawirusem, nasze placówki oświatowe: szkoła podstawowa oraz przedszkole zostają zamknięte od dnia 12 marca do dnia 25 marca włącznie.

Oznacza to, że w tym czasie nie będą organizowane żadne zajęcia edukacyjne ani też wychowawcze.

Wyjątek stanowią dni 12 - 13 marca (czwartek - piątek) - tylko w tych dwu dniach zostanie zapewniona na terenie szkoły opieka wychowawcza dla dzieci rodziców, którzy w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie mogą zorganizować opieki w domu. W tych dniach będą również kursować autobusy szkolne, zgodnie z obowiązującym rozkładem dowozów i odwozów. 

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły,
 • zadbaj o pozostanie dzieci i młodzieży w domach rodzinnych w okresie przerwy w zajęciach, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo i ochronę sanitarną. Pamiętaj, to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny, w którym Twoje dziecko może brać udział w spotkaniach towarzyskich, odwiedzać znajomych i rodzinę, wyjeżdżać na wycieczki, itp.  Ten błąd został popełniony we Włoszech, gdzie młodzież np. wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Uprawnienia rodziców do zasiłku

Rodzice dzieci do 8 roku życia, w sytuacji zamknięcia szkoły i podjęcia opieki nad dzieckiem mogą otrzymać zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego…). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej https://www.zus.pl/ .

Kontakt rodziców i uczniów ze szkołą

Informujemy także , że w najbliższych dniach za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatów w dzienniku elektronicznym szkoły przekazywać będziemy uczniom informacje o propozycjach ćwiczeń edukacyjnych do samodzielnego wykonania w domu, tak aby czas przerwy nie był okresem oderwania od nauki.

Bardzo prosimy rodziców o systematyczne odbieranie informacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.

Szczegółowe informacje MEN dotyczące powyższej sprawy na stronie www.men.gov.pl

 

 

 

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ