Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie informuje, że, zgodnie z § 5 i 6a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. (z późniejszymi zmianami):

  • dni 18-20 kwietnia są 2018 r . (środa, czwartek, piątek) są w naszej szkole dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas II – III gimnazjum  (uczniowie klasy III gimnazjum w tych dniach piszą egzamin gimnazjalny),
  • dzień 20 kwietnia 2018 r. (piątek) jest w naszej szkole dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I- VII szkoły podstawowej.

Jednocześnie Dyrektor informuje, że w tych dniach będzie funkcjonować świetlica szkolna. Uczniowie, którym nie zostanie zapewniona opieka w domu rodzinnym mogą skorzystać z zajęć wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez wychowawców świetlicy w godz. 7:00 – 15:00.

Dyrektor szkoły
Zofia Marcinkowska

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ