Get Adobe Flash player

Światowy Dzień Fair Play 

7 września obchodzony jest Światowy Dzień Fair Play ustanowiony w 2020 roku przez Międzynarodowy Komitet Fair Play. Wartości etyczne i promocja fair są niezwykle ważne w sporcie, co przekłada się na codzienne życie, gdyż sport, uprawiany zgodnie z duchem fair play, kształtuje moralność młodszych i starszych, poprawia edukację oraz wspiera promocję harmonii i pokoju.
Dnia 13 września 2022r. w naszej oleszyńskiej szkole, uczniowie klasIV-VIII wzięli udział w pogadance na temat zasady fair play. Poznali przykłady zachowań fair play w sporcie, w życiu codziennym oraz przykłady łamania tej zasady. Dostrzegli znaczenie uczciwości, zdrowej rywalizacji, stosowania się do ustalonych zasad na co dzień. Później na szkolnym boisku rozpoczęła się rozgrzewka poprowadzona przez naszych wf-istów p. Alicję Zawada i p. Andrzeja Kowalczyka.

Uczniowie ochoczo wykonywali podskoki i skłony, aby jak najlepiej przygotować się do biegu Podsumowaniem obchodów Dnia Fair Play w naszej szkole był wspólny bieg dookoła boiska,. Dyrekcja ,nauczyciele w-f, ksiądz Mariusz , dali dobry przykład i biegli wspólnie ze swoimi uczniami . Wszyscy zawodnicy dobiegli do mety uśmiechnięci, zrelaksowani i zadowoleni ze sportowo zakończonego dnia nauki. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia przez p. Aldonę Kowalczyk i p. Dorotę Sitkowską, pożegnaliśmy się głośnym okrzykiem FAIR PLAY! W biegu wzięło udział 84 uczniów z klas IV-VIII. Dziękujemy p. Dariuszowi Sobczykowi –kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie- za piękne wykoszenie boiska szkolnego na naszą sportową imprezę.

Koordynatorzy nauczyciele w-f : p. Alicja Zawada i Andrzej Kowalczyk

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ