Get Adobe Flash player

78. rocznica bitwy pod Olesznem - "Jeśli my zapomnimy, kamienie wołać będą!"

„Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich” Ewangelia wg. św. Jana


My, mieszkańcy współczesnego Oleszna zawdzięczamy nasze dziś, żołnierskiemu męstwu i odwadze partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej. Nazwiska ośmiu, którzy polegli, by wielu z nas, mogło dzisiaj cieszyć się niepodległością i wolnością, widnieją na pamiątkowej tablicy kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie. Bracie! Siostro! Wspomnij ich w swojej modlitwie, gdy przekroczysz próg naszej parafialnej świątyni.

U stóp Matki Bożej Oleszyńskiej
Z okazji 78. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Olesznem, w niedzielę 24.07.2022r. miały miejsce patriotyczne obchody, które rozpoczęła defilada złożona z dziesięciu pocztów sztandarowych. Pod komendą pułkownika Janusza Stępnia i przy melodii ,,Rycerze Floriana” ,Orkiestry Dętej OSP w Olesznie, przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Oleszyńskiej, hołd oddały sztandary: Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygady Świętokrzyskiej w Olesznie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Końskich, Radoszyc, Łopuszna, Oleszna, Włoszczowy, Samodzielnego Batalionu im. Mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Końskich, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Oleszna, Świdna, Chotowa i Włoszczowy. Stawiły się również delegacje władz samorządu terytorialnego powiatu włoszczowskiego: Starosta Włoszczowski p. Dariusz Czechowski, Wicestarosta p. Łukasz Karpiński, Członek Zarządu p. Małgorzata Gusta; Gminy Krasocin: Przewodniczący Rady Gminy, p. Bogdan Bukowski, radni gminni p. Antoni Drej, p. Grzegorz Sitkowski, p. Marek Wójcik. Obecne były władze szkół: dyrektor Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Komornikach, dr Łukasz Kopera oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie p. Mariola Kamińska. Nie zabrakło licznie przybyłych mieszkańców parafii oraz gości z różnych zakątków Polski, m.in. ostatniego żyjącego żołnierza Brygady Świętokrzyskiej z Kompanii ,,Bema” p. Bohdana Eubicha, prezesa Stowarzyszenia ,,Pękowiec”, p. Jacka Nestora ze Szczecina. W obchodach wzięli również udział członkowie Stowarzyszeń ,,Kieleccy Patrioci” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie. Uroczystą liturgię Mszy św. w intencji poległych i żyjących żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej, z oddziału ,,Żbika” i ,,Marcina”, sprawowali prefekt oleszyńskiej parafii ks. Mariusz Rozin oraz pochodzący z Oleszna misjonarz, ks. Jacek Orzeł. Uroczystość uświetnił swoim udziałem zespół "Melodia” pod opieką miejscowego organisty p. Ryszarda Gaja, wykonując m.in. podniosłą pieśń pt.: ,,Krzyż i Orzeł”.

Jeśli my zapomnimy, kamienie wołać będą!
Po uroczystej Mszy św. zakończonej wspólnym śpiewem ,,Boże coś Polskę”, poczty sztandarowe, delegacje władz oraz pozostali goście, udali się pod pomnik wspólnego zwycięstwa NSZ i AK nad Niemcami, gdzie uroczystą wartę pełniły harcerki ze SP im. AK w Olesznie. Uroczystości pod pomnikiem wzniesionym w 1990r. przez członków NSZ im. Brygady Świętokrzyskiej w Olesznie, na działce należącej do mieszkańca osady Jerzego Kapelusza, rozpoczęło odegranie ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie prowadzący uroczystość p. Ryszard Kowalczyk, historyk miejscowej szkoły, powitał zaproszonych gości, przedstawił rys historyczny bitwy, poprowadził uroczysty apel pamięci oraz ceremonię złożenia kwiatów. W miejscu, gdzie ośmiu żołnierzy poległo na polu chwały, wydając ostatnie westchnienie do Boga, głos zabrał ostatni żyjący żołnierz Brygady Świętokrzyskiej z Kompanii ,,Bema” mjr Bohdan Eubich. W swoim wystąpieniu nawiązał do Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, gdzie zachowuje się pamięć i oddaje cześć wszystkim mieszkańcom wsi polskich, którzy zostali w okresie II wojny światowej zamordowani podczas pacyfikacji, dokonanych przez okupanta niemieckiego, najczęściej w ramach zemsty za pomoc udzielaną partyzantom NSZ i AK. Zwrócił uwagę, iż wśród wielu nazw wsi tam umieszczonych, nie ma Oleszna. Jest to wymowny znak Opatrzności Bożej, która na drodze niemieckiego oddziału, zmierzającego do Oleszna 26 lipca 1944r., aby siać śmierć i zniszczenie, postawiła odważnych i mężnych żołnierzy NSZ mjr Władysława Kołacińskiego ,,Żbika” oraz AK mjr Mieczysława Tarchalskiego ,,Marcina”. Właśnie dzięki nim, a szczególnie poświęceniu życia przez ośmiu z nich, Oleszno może dziś tętnić życiem. Następnie głos zabrał wicestarosta włoszczowski, p. Łukasz Karpiński, który przypomniał o rekonstrukcji historycznej bitew pod Olesznem i Chotowem, zorganizowanych w 2014r. z okazji 70. rocznicy obu wydarzeń. Po wystąpieniach gości miał miejsce podniosły apel pamięci, podczas którego przywołano żołnierzy ,,Żbika" i ,,Marcina", którzy śmiercią ośmiu towarzyszy broni, okupili zwycięstwo nad Niemcami pod Olesznem. Wyrazem hołdu dla ich bohaterstwa i męstwa na polu chwały, stały się zapalone znicze i liczne wiązanki kwiatów, które złożyły delegacje: ZŻNSZ im. Brygady Świętokrzyskiej w Olesznie, ŚZŻAK z Oleszna, Włoszczowy, Brygady Świętokrzyskiej NSZ mjr Bogdan Eubich, działacz opozycji antykomunistycznej, p. Adam Szałowski, Powiatu Włoszczowskiego, Gminy Krasocin, Komendy Powiatowej PSP i Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie, Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Komornikach, Stowarzyszeń ,,Kieleccy Patrioci” oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie, a także mieszkańców tzw. Lasku koło Oleszna. Kwiaty oraz zapalone znicze pozostaną wyrazem szacunku i czci, jakimi wspólnota parafii Oleszno, gminy Krasocin oraz powiatu włoszczowskiego darzy, nie od dziś, swoich lokalnych bohaterów. Następnie wszyscy goście udali się na żołnierski obiad do Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie, gdzie przed wejściem mogli zapoznać się z wystawą, przygotowaną przez Związek Żołnierzy NSZ im. Brygady Świętokrzyskiej.


Autor: Ryszard Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie

         

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ