Projekt: "W świątecznym nastroju"

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Olcha” realizuje projekt sfinansowany ze środków Fundacji LOTTO im. HALINY KONOPACKIEJ:,, W świątecznym nastroju”. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów Zespołu Placówek Oświatowych i Samorządowego Przedszkola w Olesznie poprzez kultywowanie miejscowych, lokalnych tradycji i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem.

Koordynator projektu: p. Mariola Kamińska

Wykonawcy: p. Zofia Marcinkowska – dyrektor szkoły, p. Aldona Kowalczyk, p. Zdzisława Kowalczyk, p. Andrzej Kowalczyk, p. Ryszard Kowalczyk.

Bookmark and Share