Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tradycją lat ubiegłych nasza szkoła podjęła szereg działań, by zaakcentować tak ważne wydarzenie.

Tego dnia w oddziałach przedszkolnych odbyły się spotkania z panią pedagog, zdalne lekcje wychowawcze oraz został ogłoszony konkurs plastyczny na plakat pod hasłem: „Znam Swoje Prawa”.

Ponadto w sposób szczególny w akcję włączyli się uczniowie klasy IV, którzy pod kierunkiem p. Anny Wilk stworzyli krótki film obrazujący prawa dzieci, wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

Organizatorami akcji byli: p. Anna Nowicka, p. Anna Wilk oraz p. Andrzej Kowalczyk.

 

Bookmark and Share