Informacja

Przypominamy, że potwierdzenie woli należy złożyć do dnia 30.04.2022r. Brak złożonego potwierdzenia woli będzie traktowany jako rezygnacja z posłania dziecka do przedszkola.

 

Potwierdzenie woli Popularne