Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Ogniem i mieczem - test znajomości lektury

 

 1. O który rok chodzi ?

  „...Był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia”.

  Był to rok ___________

 2. Za panowania jakich królów rozgrywa się akcja „Ogniem i mieczem” ?

  __________________________________________________________________________

 3. Komu uratował życie na Dzikich Polach Jan Skrzetuski ?

  __________________________________________________________________________

 4. Nad jaką rzeką leżały Dzikie Pola ?

  __________________________________________________________________________

 5. O kim złośliwie mawiał Zagłoba: Powsinoga herbu Zerwipludry z Psichkiszek ?

  __________________________________________________________________________

 6. Z kim o miłość Heleny Kurcewiczówny rywalizował Jan Skrzetuski ?

  __________________________________________________________________________

 7. Jak nazywał się pachołek pana Skrzetuskiego ?

  __________________________________________________________________________

 8. Kto twierdził, że jest herbu Wczele, bo mu kula rozbójnicka dziurę w czole zrobiła, gdy wyruszył na pielgrzymką do Ziemi Świętej ?

  __________________________________________________________________________

 9. Z kim Chmielnicki zawarł przymierze przeciw wojskom polskim ?

  __________________________________________________________________________

 10. W maju 1648 roku miała miejsce bitwa, którą Skrzetuski, jako jeniec Chmielnickiego, obserwował z kozackiego szańca. Gdzie to było ?

  __________________________________________________________________________

 11. Jaki był wynik bitwy wojsk polskich z Kozakami pod Korsuniem ?

  __________________________________________________________________________

 12. Kto i dlaczego wymordował Kurcewiczów i spalił Rozłogi ?

  __________________________________________________________________________

 13. Do najważniejszych czynów Wołodyjowskiego w powieści należał zwycięski pojedynek w Lipkowie pod Warszawą. Kogo tam pokonał ?

  __________________________________________________________________________

 14. Dlaczego Zagłoba przebrał się za dziada grającego na lirze ?

  __________________________________________________________________________

 15. W jakiej twierdzy Zagłoba ukrył Helenę ?

  __________________________________________________________________________

 16. W jakich okolicznościach Zagłoba został uwięziony przez Bohuna ?

  __________________________________________________________________________

 17. Kto i dzięki komu odnalazł Helenę w Czortowym Jarze ?

  __________________________________________________________________________

 18. Kto dowodził obroną Zbaraża ?

  __________________________________________________________________________

 19. Czym zasłużył się Zagłoba w czasie walk pod Zbarażem ?

  __________________________________________________________________________

 20. W jaki sposób zginął pan Longinus ?

  __________________________________________________________________________

 21. Komu udało się zbiec z oblężonego Zbaraża i wyruszyć po pomoc dla przyjaciół ?

  __________________________________________________________________________

 22. Kto przekazał Skrzetuskiemu dobre wieści o odnalezieniu Heleny ?

  __________________________________________________________________________

 23. Co wydarzyło się pod Beresteczkiem ?

  __________________________________________________________________________

 24. Kim był Krzywonos ?

  __________________________________________________________________________

 25. Wyjaśnij użyte w powieści pojęcia (kogo lub czego one dotyczą) ?
   • wycieczka - __________________________________________________________
   • mały rycerz - _________________________________________________________
   • hulaj – grody - ________________________________________________________
   • Lach - _______________________________________________________________
 26. O kim mowa ?
   • dowcipny, lubiący się chwali odważnymi czynami - ___________________________
   • niepokonany w walce na szable - _________________________________________
   • mężny, olbrzymi i bardzo silny rycerz - _____________________________________
   • porucznik chorągwi pancernej, ulubieniec księcia Wiśniowieckiego - _____________
 27. W którym roku kończą się przedstawione w powieści wydarzenia ?

  __________________________________________________________________________

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ