Get Adobe Flash player

Narodowe Czytanie

5 października 2023 roku odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Zaproszeni goście oraz uczniowie ze starszych klas szkoły podstawowej przeczytali zgromadzonej publiczności historię Jana i Cecylii. Tę niezwykłą opowieść o protoplastach rodu Bohatyrowiczów zaprezentowali kolejno: Hanna Siwek z klasy IV, Olga Błażejczyk z klasy V, Varvara Sytnik z klasy VI, Judyta Gacia i Filip Kowalczyk z klasy VII, rodzice uczniów z przedszkola i szkoły podstawowej: p. Aneta Łapot oraz p. Klaudia Łapot- Domoradzka.

Nauczycieli reprezentowała p. Teresa Siwek oraz wicedyrektor p. Teresa Szczepańska i dyrektor p. Rafał Pacanowski. Wystawę tematyczną przygotowała p. Bogusława Tkaczyk- Omasta, nad całością przedsięwzięcia czuwała p. Jolanta Lichosik. Spotkanie społeczności szkolnej z literacką perłą pozytywizmu miało podniosły charakter i wzmocniło nasz szacunek do dóbr dziedzictwa narodowego. Jest nim na pewno dzieło Elizy Orzeszkowej.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ