Get Adobe Flash player

O Klubie 4H

Pod znakiem czterolistnej koniczyny

Emblematem 4-H jest czterolistna koniczyna z literą ”H” umieszczona na każdym listku.

Czterolistna koniczyna jest powszechnie znanym symbolem, ma on jednak różne znaczenie dla różnych ludzi.

Litery na emblemacie oznaczają Głowę (Head), Serce (Hart), Ręce (Hands) i Zdrowie (Heath) – rzeczywisty fundament wszystkich programów 4 H. Lider wolontariusz powinien dopomóc swoim podopiecznym zrozumieć sens zamieszczonych na emblemacie słów, aby podczas realizacji projektów edukacyjnych młodzi ludzie potrafili ”doskonalić” :

  • głowę - żeby uczyli się myśleć, podejmować decyzje, rozumieli dlaczego rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej i zdobywali wciąż nową i cenną wiedzę,
  • serce - żeby przejawiali troskę o dobro innych, przyjmowali na siebie odpowiedzialność obywateli kraju, byli w stanie określić, jakie wartości i nastawienia będą kultywować w życiu i uczyli się współpracować z innymi,
  • ręce - żeby zdobywali nowe umiejętności i ulepszali te, które już posiadają, odczuwali dumę z wykonywanej pracy i szanowali cudzy wysiłek,
  • zdrowie - żeby żyli zdrowo, troszcząc się o dobre samopoczucie własne i innych i wykorzystywali konstruktywnie wolny czas.

Ujęte razem wszystkie te elementy tworzą poczwórną ścieżkę rozwoju. Każdy z listków i każde „H” jest równie ważne dla każdego człowieka. Muszą one stać się równie ważne dla młodzieży, która włącza się do działalności klubu.

Kto może należeć do Klubu 4H?

Członkostwo 4-H jest otwarte dla chłopców i dziewcząt pomiędzy 9 i 19 rokiem życia.

Można zostać członkiem w tym roku kalendarzowym, w którym przypada ukończenie dziewiątego roku życia.
Członkostwo trwa do końca roku kalendarzowego, na który przypada ukończenie dziewiętnastu lat.

Do ruchu może należeć każdy, niezależnie do przynależności rasowej, miejsca zamieszkania, sytuacji społeczno-ekonomicznej i wykształcenia rodziny. W 4-H znajdzie miejsce każdy młody człowiek, pragnący wyżyć się w działaniu .

Symbole i tradycje Klubu 4H

Koniczynka, ślubowanie, motto oraz inne symbole i tradycje są od długiego już czasu znakami rozpoznawczymi 4-H.

Barwy 4-H
Nie jest dziełem przypadku, że to zieleń i biel są barwami 4-H.
Zieleń koniczynki 4-H przedstawia życie, czas wiosny i młodości.
Biel- symbolizuje czystość.

Hasło 4-H
Hasło „uczyć się działając” to stała zachęta stymulująca członków 4-H do zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania wiedzy. Ci wszyscy, którzy je realizują, miewają zazwyczaj niezwykle produktywne i interesujące życie.

Dlaczego powstało Koło 4H?

4-H zostało powołanie do istnienia, żeby dopomóc młodym ludziom w stawaniu się samodzielnymi, produktywnym i użytecznymi członkami społeczeństwa.

4-H jest dobrowolna edukacyjną  organizacją, stworzoną z zamiarem wyjścia naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom chłopców i dziewcząt. Członkowie 4-H, ich liderzy i rodzice bawią się i uczą zarazem, pracując w trakcie spotkań klubowych i zajęcie związanych z realizacją projektów.

Programy 4-H pomagają członkom klubu w szczególności:

  • rozwijać umiejętności przywódcze.
  • zdobywać wiedzę i umiejętności w różnych obszarach tematycznych związanych z projektami.
  • polegać w większej mierze na sobie samym,
  • używać naukowych metod do rozpoznawania i rozwiązywania problemów,
  • ustalić, w jakim zawodzie chcieliby w  przyszłości pracować.

Przedsięwzięcia i programy Klubów 4H

Przedsięwzięcia i programy edukacyjne realizowane w klubach 4-H wspierane są przez specjalistów Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Modliszewic, którzy utrzymują kontakt z liderami wolontariuszami, odwiedzają kluby, a w razie potrzeby służą pomocą i radą.

Aktualnie na Ziemi Świętokrzyskiej pracuje 60 klubów z koniczynką w herbie, które skupiają ponad 1800 klubowiczów z obszarów wiejskich w wieku 7-19 lat, w różnych formach organizacyjnych. Są kluby „Małej Koniczynki” (7-19 lat): szkolne, gimnazjalne i środowiskowe.

Działalność i podejmowane przedsięwzięcia oraz realizowane programy edukacyjne przekonały dorosłych ludzi, społeczności lokalne, władze samorządowe i rządowe, instytucje i fundacje działające w kraju i województwie oraz wielu ludzi o otwartych sercach, że wspieranie i sponsorowanie tej działalności, to trafiona dobra inwestycja edukacyjna, która zaowocuje już w niedługim czasie i przyczyni się do wykształcenia przyszłych liderów społeczności lokalnych na wsi.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ