Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2011/2012

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Rodzaj zajęćKlasaDzień tygodniaCzas zajęćProwadzący
Koło dziennikarskie IV-VI Poniedziałek 8:00-8:45 mgr Jolanta Lichosik
Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej I 11:50-12:35 mgr Zdzisława Kowalczyk

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

I 12:45-13:330 mgr Zdzisława Kowalczyk
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - j. polski IV 12:50-13:35 mgr Edward Karpiński
Indywidualne zajęcia korekcyjno – wyrównawcze II 12:50-13:35 mgr Barbara Szmulik
Koło polonistyczne VI 13:45-14:30 mgr Edward Karpiński
Klub Czytelnika I-III Wtorek 8:00-8:45 mgr Jolanta Lichosik
Zajęcia dla uczniów mających trudności w zakresie edukacji polonistycznej II-III 8:00-8:45 mgr Barbara Szmulik
Zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej i matematycznej dla uczniów zdolnych I 12:35-13:30 mgr Zdzisława Kowalczyk
Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego I-III 12:40-13;30 mgr Maria Gacia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z ogólnymi trudnościami w nauce, doskonalące umiejętności czytania, pisania i wypowiadania się I 12:45-13:30 mgr Małgorzata Skoczek
Indywidualne zajęcia korekcyjno-wyrównawcze II Środa 8:00-8:45 mgr Barbara Szmulik
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji II 11:55-12:40 mgr Halina Budzynowska

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

I-III 12:50-13:35 mgr Anna Mietelska
Zajęcia dla uczniów mających trudności w zakresie edukacji polonistycznej II-III 12:45-13:30 mgr Barbara Szmulik
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski VI 13:45-14:30 mgr Edward Karpiński

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno-przyrodniczym

II Czwartek 11:55-12:40 mgr Halina Budzynowska

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

I-III 12:45-13:30 mgr Barbara Szmulik
Zajęcia artystyczne, rozwijające zdolności uczniów I 12:45-13:30 mgr Małgorzata Skoczek
Zajęcia artystyczne III 12:50-13:35 mgr Iwona Kwaca
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego I-III 13:35-14:20 Patrycja Bień
Koło redakcyjne strony internetowej klasy IV IV 13:45-14:30 mgr Edward Karpiński

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

III Piątek 11:55-12:40 mgr Iwona Kwaca

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

I 11:55-12:40 mgr Małgorzata Skoczek
Indywidualne zajęcia socjoterapeutyczne II 12:50-13:35 mgr Barbara Szmulik
Zajęcia wyrównawcze z zakresu edukacji matematycznej III 12:50-13:35 mgr Iwona Kwaca
Koło redakcyjne szkolnej strony internetowej VI 13:45-14:30 mgr Edward Karpiński
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ