Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Dzień Tolerancji

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Nasza szkoła również włączyła się w szereg działań podejmowanych w tym dniu przez różne instytucje oraz placówki. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie postaw tolerancji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także uwrażliwienie ich na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji.

Szkolny Dzień Tolerancji został zaakcentowany gazetką przygotowaną przez uczniów klasy VI B. Następnie uczniowie klas I – III szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z panią pedagog, gdzie wysłuchali opowiadania pt. „Tolerancja”. Główna bohaterka historii, uczennica klasy V, przyjechała do obcego kraju, gdzie spotkała się z nietolerancją i brakiem zrozumienia dla jej „inności”. Na bazie wysłuchanej historii dzieci dowiedziały się czym jest tolerancja oraz jakie postawy należy prezentować w stosunku do obcokrajowców, ludzi innego wyznania czy niepełnosprawnych. Podczas pogadanki pani pedagog zaakcentowała także szkolne sytuacje, których nie należy tolerować: przemoc, agresja, wulgaryzmy, itp.

Mamy nadzieję, że podjęcie powyższych działań uwrażliwiło całą społeczność szkolną na problem nietolerancji oraz stało się punktem zapalnym do zastanowienia się nad własną postawą życiową.

Organizatorki: p. A. Nowicka, p. B. Jasnos

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ