Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Jubileusz 100-lecia niepodległości Polski w Olesznie

"To jest Moja Matka ta Ojczyzna, to są moi bracia i siostry"

                                                 Masłów, dn. 3.06.1991 r. ,Święty Jan Paweł II, papież

Sto lat temu, 11 listopada 1918 r. nasza ukochana ojczyzna - Polska odzyskała niepodległość. Z okazji tej wyjątkowej i okrągłej rocznicy władze Gminy Krasocin zorganizowały, przy zaangażowaniu społeczności lokalnej, dwudniowe obchody tego wielkiego narodowego jubileuszu. Uroczyste odsłonięcie pomnika w Olesznie ku czci 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz wielkie zgromadzenie wszystkich mieszkańców w Krasocinie, przed pomnikiem ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Gminy Krasocin w walkach o niepodległość podczas wojny polsko- bolszewickiej 1920 r., II wojny światowej w latach 1939-1945 i w okresie stalinowskim, które odbyły się w dniach 10-11 listopada 2018 r., były wyrazem miłości do naszej Matki - Polski oraz pamięci i dumy z dokonań naszych przodków, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Rzeczpospolitą.

90 lat temu w Olesznie

11 listopada 1928 r. na Rynku w Olesznie, na skrzyżowaniu ulic Przedborskiej oraz Alei 1 Maja miała miejsce patriotyczna uroczystość z okazji 10 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ks. Kanonik Sandomierski Jan Wiśniewski w swoim dziele pt.: ,,Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim”(1932 r.) podawał, że: ,,dla uczczenia 10-lecia Niepodległości zawiązał się w Olesznie Komitet obchodu z prezesem administratorem Dóbr Oleszno p. M. Kułakowskim na czele. Staraniem i kosztem właścicielki majątku p. Celiny Niemojewskiej na rynku wsi Oleszno wystawiony został kamienny obelisk. Na froncie obelisku została wmurowana marmurowa tablica z napisem: ,,W dniu Dziesięciolecia Odrodzenia Państwa Polskiego– 1918- 1928 r.”, a na każdej stronie obelisku wmurowano daty 1794-1831-1863 i 1918 rok z brązu pozłacanego. Dnia 11 b.m. o godz. 10-ej rano uformował się pochód w następnym porządku: Muzyka Strażacka, na czele, następnie Kosynierzy, wojsko 31 roku, ułani Księcia Poniatowskiego– powstańcy 1863 r., Legioniści, Hallerczycy i Dowborczycy, wszyscy w mundurach z tych epok i odpowiednio uzbrojeni po 4-ch z każdej epoki i broni. Z pochodem historycznym szli inwalidzi, następnie straż ogniowa, straż leśna majątku Oleszno, szkoły, dziewczęta w strojach ludowych z wieńcami do udekorowania pomnika i tłumy włościan, którzy zjechali się z dalszych wsi, aby obejrzeć nigdy niewidziany pochód historyczny. Pochód udał się do kościoła, gdzie wysłuchano nabożeństwa, a podczas nabożeństwa, żołnierze prezentowali broń. Po nabożeństwie, pochód przy dźwiękach orkiestry pomaszerował pod pomnik. Żołnierze pochodu historycznego, rozstawili się – odpowiednio do dat umieszczonych na pomniku. Po poświęceniu pomnika przez miejscowego proboszcza Ks. Stanisława Orłowskiego, prezes komitetu p. Kułakowski wypowiedział mowę okolicznościową, tłumacząc zebranym znaczenie dat, opisując barwnie i dostępne dla włościan zdarzenia historyczne, które w rezultacie doprowadziły do Odrodzenia Państwa. Orkiestra odegrała hymn narodowy. Następnie odbyła się defilada przed Komitetem. Od godz. 5 po południu do 9-ej wieczorem w remizie strażackiej odbyła się akademia, przedstawienie amatorskie, deklamacje, zakończone 6 żywymi obrazami przedstawiającymi epizody czasów 1794- 1831 - 1863 i 1920 r. Obrazy te objaśnione przez p. Z. Kułakowską wywołały wielki entuzjazm wśród zebranej publiczności. Pomiędzy przyjmującymi udział w pochodzie i żywych obrazach, był Karol Pawłowski, uczestnik powstania 1863 r. Dla polepszenia jego bytu właściciele majątku Oleszno pp. Niemojewscy wyznaczyli mu dozgonną miesięczną zapomogę. W przerwach pomiędzy pochodem i przedstawieniami, a następnie do późnej nocy specjalnie sprowadzone 2 radio - aparaty powtarzały uroczystości warszawskie”.

Pomnik w 100 rocznicę niepodległości Polski

Opis ks. Jana Wiśniewskiego wskazuje, iż władze gminne oraz mieszkańcy Oleszna z dawien dawna dbali o zachowanie najważniejszych wydarzeń z historii Polski w pamięci swych dzieci i wnuków. W nawiązaniu do wydarzeń sprzed 90 lat, w Roku Pańskim 2018, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, kiedy w Gminie Krasocin Urząd Wójta sprawował Ireneusz Gliściński, staraniem fundatorów - Władz Gminy Krasocin, Radnych Gminy Krasocin, Sołtysów Sołectw Gminy Krasocin, odtworzono Pomnik powstały w 1928 r. dla uczczenia 10 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Z inicjatywy mieszkańca Oleszna, p. Stanisława Ptaka dnia 10 listopada 2018 r. odbyła się w Olesznie podniosła uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci niepodległej Ojczyzny. Patriotyczne świętowanie rozpoczęła uroczysta akademia w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie z udziałem uczniów klasy IVb oraz I, którzy pod opieką p. Barbary Mulewicz i Zdzisławy Kowalczyk ukazali tragedię kolejnych rozbiorów naszej Ojczyzny, a potem heroiczny wysiłek naszych przodków na szlaku wiodącym przez 123 lata do wolnej i niepodległej Polski. Oprawą dla występujących uczniów była prezentacja slajdów autorstwa p. Ryszarda Kowalczyka oraz scenografia p. Andrzeja Kowalczyka z wykorzystaniem prac uczniów, wykonanych w ramach konkursu plastycznego pod hasłem: ,,Sto Orłów na stulecie niepodległości”. Młodszych uczniów wspomagał chór dziewcząt z klasy VIII oraz IIIa gimnazjum, przygotowany przez p. Brygidę Jasnos i p. Dominika Kaliszewskiego.

Następnie w uroczystym pochodzie prowadzonym, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Olesznie, przez Komendanta Gminnego OSP, druha Krzysztofa Stolarczyka, poczty sztandarowe- Gminy Krasocin, ŚZŻAK w Olesznie, ŻŻNSZ im. Brygady Świętokrzyskiej w Olesznie, OSP w Olesznie, Świdnie i Chotowie wraz z prezesami, Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie, władze Gminy Krasocin, Radni gminni i powiatowi, Sołtysi sołectw gminy Krasocin, Dyrekcja SP im. AK w Olesznie, mieszkańcy Oleszna i okolicznych miejscowości, udali się do kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Liturgię Mszy Świętej sprawował proboszcz ks. Jacek Szymański, patriotyczne kazanie wygłosił wikariusz ks. Jarosław Kowal, zaś oprawę muzyczną nabożeństwa przygotował Zespół ,,Melodia” oraz Orkiestra Dęta OSP w Olesznie.

Następnie w sercu Oleszna - na Rynku, delegacja w składzie: Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński, inicjator wzniesienia pomnika, p. Stanisław Ptak, potomek dziedziców Oleszna, p. Włodzimierz Niemojewski oraz mieszkanka Oleszna, roczna Kornelia Kowalczyk wraz z tatą, p. Marcinem, dokonała uroczystego odsłonięcia pomnika w 100 rocznicę niepodległości Polski. Aktu poświęcenia pomnika dokonał proboszcz oleszyńskiej parafii, ks. Jacek Szymański. W dalszej części uroczystości historyk, p. Ryszard Kowalczyk przedstawił rys historyczny, w którym przybliżył zebranym wydarzenia skrywane pod datami umieszczonymi na pomniku: 1794-1830-1863-1918 r. Następnie przedstawiciel rodziny Jedliczko z Włoszczowy przedstawił historię rodu Niemojewskich i ich wkład w rozwój Oleszna i jego mieszkańców od XVIII wieku aż do czasów po II wojnie światowej. Na koniec pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze przez: Wójta Gminy Krasocin, p. Ireneusza Gliścińskiego, potomka właścicieli Oleszna, p. Włodzimierza Niemojewskiego, Dyrektor Szkoły w Olesznie, p. Zofię Marcinkowską, delegacje ŚZŻAK w Olesznie i Włoszczowie, ZŻNSZ w Olesznie oraz p. Stanisława Ptaka. Ponadto p. Stanisław Ptak przekazał na rzecz oleszyńskiej szkoły oprawione zdjęcie wraz z opisem uroczystości z 11.11.1928 r. Należy również dodać, iż ceremonię odsłonięcia pomnika w Olesznie uświetnili swoim udziałem, członkowie Klubu Historycznego ,,Małogoski Oddział Powstańczy 1863r.”, którzy w strojach powstańców styczniowych pełnili wartę honorową podczas uroczystości na oleszyńskim Rynku. 

Odznaczenia i nagrody na 100-lecie niepodległości

W roku obchodów 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na szczeblu województwa świętokrzyskiego, powiatu włoszczowskiego oraz gminy Krasocin przyznały odznaczenia dla zasłużonych strażaków jednostki OSP w Olesznie. Aktu wręczenia odznaczeń dokonali: Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszczowie, druh Wiktor Krotla w asyście Wójta Gminy Krasocin, p. Ireneusza Gliścińskiego.

Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
• Dh Marek Gacia, syn Jana,
• Dh Bogdan Strzelec, syn Stanisława,
Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
• Dh Andrzej Grabiec, syn Władysława,
• Dh Jarosław Kałużny, syn Mirosława,

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni:
• Dh Edward Pijewski, syn Edwarda,
• Dh Andrzej Robak, syn Mariana,
• Dh Tomasz Tkacz, syn Stanisława,
Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni:
• Dh Dawid Kowalczyk,
• Dh Artur Majecki,
• Dh Daniel Budzowski,
• Dh-na Milena Kowalczyk,
• Dh-na Monika Kowalczyk,
• Dh Artur Arkit,

Brązową Odznaką ,,Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza’’ zostali odznaczeni:
1. Dh Karol Sobczyk,
2. Dh-na Wiktoria Robak,
3. Dh-na Aleksandra Szklarz,
4. Dh-na Oliwia Kowalczyk,
5. Dh-na Julia Kowalczyk,
6. Dh Filip Robak,
7. Dh Dawid Barański,
8. Dh Bartłomiej Wójcik,

Ponadto, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Wójt Gminy Krasocin wyróżnił historyka Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, p. Ryszarda Kowalczyka Nagrodą Wójta za kształtowanie postaw patriotycznych oraz organizację uroczystości poświęconych pamięci o poległych w walkach o wolność Ojczyzny na terenie gminy Krasocin.

Świętowanie jubileuszu dopełniła salwa honorowa na 100- lecie niepodległości, oddana przez członków Klubu Historycznego ,,Małogoski Oddział Powstańczy 1863 r.”, a następnie wspólne śpiewanie ,,Roty” przy udziale Orkiestry Dętej OSP w Olesznie.

,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”
                                               Jasna Góra, d. 18.06.1983 r., Święty Jan Paweł II, papież

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości

(zdjęcia z drona pozyskano od jwStudio - dziękujemy.

autor: Ryszard Kowalczyk, historyk ZPO w Olesznie
zdjęcia: Aldona Kowalczyk

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ