Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

W tym konkursie już po raz ósmy brały udział gimnazja z gmin wchodzących w skład Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Mieliśmy okazję spotkać się z uczniami innych gimnazjów, m.in.: Dobromierza, Kluczewska, Krasocina, Przedborza, Słupi Koneckiej. Głównym celem tego konkursu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski. Konkurs ten składa się z kilku etapów. W etapie szkolnym wzięło udział 17 uczniów z naszego gimnazjum. Najlepiej rozwiązały test z tego etapu uczennice z trzeciej klasy, tj.: - Katarzyna Skwarek, - Klaudia Cierpica, - Nina Lichosik, - Małgorzata Piec.

Wyżej wymienione uczennice wzięły udział w drugim etapie – gminnym i zakwalifikowały się do trzeciego etapu – parkowego, który odbył się 06.01.2009r. w Przedborzu. Rozwiązywałyśmy test złożony z 25 pytań obejmujących wiedzę przyrodniczą i ekologiczną oraz 15 pytań dotyczących Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Łączna suma punktów za rozwiązanie tego testu dała mam II miejsce. Ucieszył nas taki wynik, ale mogło być jeszcze lepiej. Do tego konkursu przygotowywałyśmy się pod kierunkiem p. Anny Resiak. Mieliśmy również prelekcję z p. Dariuszem Sommerfeldem – pracownikiem Przedborskiego Parku Krajobrazowego, w trakcie której poznaliśmy aktualne obiekty i obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody na terenie tego parku.

Uczestniczki konkursu: Kasia, Klaudia, Nina, Małgosia

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ