Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Nasze osiągnięcia w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka

Śpiewam wsi mojej, jak umiem

O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach,

co rosną w ogrodzie, i o ptakach w lesie,

i o rybkach złotych, co mieszkają w wodzie.

Śpiewam wsi mojej - Feliks Rak

16 października 2010 roku odbyło się rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasocinie. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osoby dorosłe z terenu całej Polski. Warunkiem było nadesłanie trzech własnych, nigdzie wcześniej niepublikowanych wierszy.

Ogłoszenie wyników miało miejsce w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie. Zaproszeni zostali wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu, przedstawiciele lokalnych władz, sponsorzy oraz rodzina poety. Na początku uroczystości wystąpiła grupa Aplauz, która zachwyciła widownię swoim tańcem. Następnie słowo wstępne wygłosił pan Tadeusz Stolarski, polonista, autor wielu opracowań o tematyce regionalnej, przewodniczący jury konkursu. Bardzo ciekawie mówił o poezji, odniósł się również do tematyki kilku wierszy uczestników konkursu. Przedstawił on także nagranie wywiadu z Feliksem Rakiem, w którym poeta wypowiedział się na temat kilku swoich utworów.

Z niecierpliwością oczekiwano wyników konkursu.

W kategorii klas IV-VI dwie uczennice naszej szkoły, Izabela Lichosik oraz Weronika Omasta zajęły ex aequo III miejsce. Wyróżnione zostały również wiersze Aleksandry Lichosik, Klaudii Kowalczyk oraz Dagmary Kałuzińskiej. W kategorii klas gimnazjalnych II miejsce zajęła Monika Skoczek. Atrakcyjne nagrody rzeczowe i książkowe oraz dyplomy wręczał laureatom wójt Józef Siwek, Stanisław Nyczaj- prezes Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz zaproszeni goście. Uczestnicy pożegnani zostali obietnicą wydania za rok jubileuszowego tomiku wierszy.

Monika Skoczek

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ