Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

„Poznajemy parki krajobrazowe Polski”

8 stycznia w Gimnazjum w Przedborzu odbył się etap parkowy konkursu: „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”. Głównym celem tego konkursu jest:

  • pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych Polski,
  • poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska,
  • rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.

W tym etapie wzięło udział 7gimnazjów z dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Drużyna z naszego gimnazjum w składzie: - Katarzyna Skwarek: kl. II, - Małgorzata Piec: kl. II, - Nina Lichosik: kl. II, - Klaudia Cierpica: kl. II, zajęła III miejsce.

Okazało się, że z pytaniami dotyczącymi znajomości Przedborskiego Parku Krajobrazowego nie miałyśmy żadnego problemu. Nieco więcej trudności sprawiły nam pytania ogólne z wiedzy: przyrodniczej, ekologicznej i geograficznej. Tym zagadnieniom musimy poświęcić jeszcze więcej czasu.

Na pewno na dobrą znajomość Przedborskiego Parku Krajobrazowego mają wpływ spotkania z p. Dariuszem Sommsrfeldem – pracownikiem tego parku. Ten pan potrafi w sposób ciekawy i interesujący opowiadać o atrakcjach tego parku, potwierdzając to obrazem multimedialnym. Wiele informacji tematycznie związanych z tym konkursem przekazywała nam p. Anna Resiak, inne wyszukiwałyśmy w Internecie lub czasopismach i książkach przyrodniczo-ekologicznych znajdujących się w bibliotece szkolnej.

Do tego etapu zostałyśmy wyłonione w trakcie eliminacji szkolnych, w których wzięło udział 16 uczniów z naszego gimnazjum.

Kasia, Nina, Małgosia, Klaudia.

 

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ