Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Biwak harcerski – „Marsz po Wiosnę”

Harcerze z 34 Drużyny Harcerskiej uczestniczyli w trzydniowym biwaku (20 - 22.03.2015 r.) pod hasłem: „Marsz po Wiosnę”. Miejscem biwakowania była Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie.

Żytno to miejscowość w Gminie Żytno w granicach województwa łódzkiego, powiecie radomszczańskim. W 1198 roku Kagnimir wymienił miejscowości Borowno i Kamion na Żytno. Wzmianki o Żytnie pochodzące z końca XII wieku znajdują się w spisie fundatorów i kollatorów Zakonu Bożogrobców w Miechowie. Christon de Zythn ofiaruje dziesięcinę z tej miejscowości na potrzeby klasztoru. Z XIV wieku pochodzą pierwsze wzmianki o przetwórstwie rud metali.  W 1358 roku zostaje utworzona parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Żytnie. W 1441 roku pierwszy raz dowiadujemy się o Żytnie jako osadzie miejskiej. W 1760 roku Żytno utraciło prawa miejskie. Ziemiami będącymi obecnie w gminie Żytno władały znane rody szlacheckie m.in.: Borzykowscy herbu Abdank, Pągowscy herbu Doliwa, Pukarzewscy herbu Śreniawa, Rędzińscy herbu Zadora, Życieńscy herbu Zadora, Ostrowscy herbu Korab, Siemieńscy herbu Leszczyc, Majowie herbu Starykoń, Moszyńscy herbu Łodzia, Koniecpolscy herbu Pobóg.

W gospodarce na terenie gminy dominowało rolnictwo. Od XIX wieku zaczęto tu uprawiać na skalę przemysłową buraki cukrowe i chmiel oraz powstały stadniny koni i stawy rybne. W XIX wieku następuje rozwój drobnego przemysłu (kuźnice, cegielnie, młyny, tartaki, gorzelnie, cukrownie). Mieszkańcy gminy brali czynny udział w powstaniach narodowych oraz w walkach partyzanckich w okresie II wojny światowej. W 1973 roku z połączenia trzech gromad: Borzykowy, Maluszyna i Żytna, powstała gmina Żytno.

Nasze biwakowanie przebiegało następująco:

Piątek -  20.03.2015 r.

Po zakwaterowaniu w Szkole Podstawowej w Żytnie odbył się apel inauguracyjny. Wzięliśmy udział w świeczkowisku, w trakcie którego harcerze i zuchy ze Szkoły Podstawowej w Żytnie przypomnieli mam ważne wydarzenia z życia „wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II”.  W tym roku bowiem przypada dziesiąta rocznica śmierci i pierwsza rocznica kanonizacji  Ojca Świętego Jana Pawła II.  Potem, jeszcze przed ciszą nocną były harcerskie pląsy i zabawy.

Sobota - 21.03.2015 r.

Po śniadaniu przemaszerowaliśmy z Marzanną po Żytnie w barwnym korowodzie. Wszyscy harcerze maszerowali w przygotowanych przez siebie i przypiętych do ubrania wiosennych kotylionach: pomysłowych i kolorowych. Śpiewaliśmy również piosenki o tematyce wiosennej. Okazało się, hitem „Marszu po Wiosnę” została piosenka pt. "Idzie Wiosna!" Słowa refrenu tej piosenki, brzmią tak:

Aaaaaaa, idzie wiosna – idzie wiosna,
Aaaaa, dłuższe dnie – dłuższe dnie,
Aaaaa, kwiatki rosą – kwiatki rosną,
Aaaaa,  głupie, nie?

Po spaleniu Marzanny poczuliśmy ciepły powiew wczesnowiosennego powietrza – Witaj Wiosno!

Na terenie Gminy Żytno są wytyczone i oznakowane szlaki do uprawiania nordic walkingu. Harcerze wzięli udział w I rajdzie Nordic Walking. Przeszliśmy trasą nr 1 (zieloną) 7,3 km  wiodącą leśnymi drogami. Wcześniej pod okiem sympatycznych instruktorów poznaliśmy tajniki nordic walkingu. Po dojściu do parkingu leśnego poczuliśmy trochę zmęczenia, ale wrażenia będą długo niezapomniane.  Każdy uczestnik rajdu otrzymał dyplom za udział. Były też nagrody dla wylosowanych uczestników. Naszej druhnie Justynie dopisało szczęście -  wylosowała czapkę turystyczną. Na łonie leśnej natury zjedliśmy przygotowany obiad.

Po kolacji z każdej drużyny prezentowały się wspaniałe „Panie Wiosny”. Trudno było wskazać, która  najpiękniejsza  i wszystkie zostały „Wiosnami – Naj, naj, naj, najpiękniejszymi”.  Na zakończenie dnia były znów pląsy i   wiosenne śpiewogranie.

Niedziela- 22.03.2015 r.

Niedziela - rano! – pobudka. Wspólne pożegnalne śniadanie, potem sprzątanie miejsca biwakowania. Apel pożegnalny – i cóż trudno nam było się rozstać. Nie zapomnimy tych wszystkich przygotowanych dla nas atrakcji, przede wszystkim na świeżym powietrzu. Wzbogaciłyśmy warsztat harcerskich działań. Naszej druhnie Ani dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość taką - „po harcersku”.

Zobacz fotki z biwaku

Uczestnicy Biwaku

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ