Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Zapraszamy na spotkanie klubów 4H

I. Miejsce i termin imprezy:

 • Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie, ul. Szkolna 34, 29 – 105 Krasocin
 • Data i godzina: 20.04.2011 r., godz. 12:00

II. Organizatorzy :

 • Mariola Kamińska
 • Andrzej Kowalczyk

III. Cele

 • poznanie naturalnych i sztucznych elementów środowiska przyrodniczego oraz ich wzajemnych powiązań
 • uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania
 • budzenie szacunku dla przyrody
 • kształtowanie proekologicznej motywacji uczniów
 • poznanie podstawowych sposobów i metod ochrony środowiska
 • propagowanie idei ochronny środowiska poprzez ukazywanie i popieranie działalności organizacji ekologicznych
 • ukazywanie korzyści wynikających z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody
 • integracja Klubów 4 - H

IV. Spodziewane efekty z zakresu edukacji ekologicznej:

 • ukształtowanie proekologicznych postaw u młodzieży
 • uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
 • ukształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych
 • pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii
 • uświadamiania zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania
 • budzenie szacunku do przyrody
 • ukształtowanie poczucia estetyki i piękna

V. PRZEBIEG SPOTKANIA:

 1. Otwarcie imprezy i powitanie gości godzina 12.00
 2. Powołanie jury do konkursów: na plakat, piosenka ekologiczna
 3. Zawieszenie plakatów pt „ Każdy z nas może pomóc Ziemi”, przez poszczególne klasy i kluby 4 - H
 4. Część artystyczna „W Królestwie Surowca Wtórnego”
 5. Konkurs na najciekawszą piosenkę ekologiczną
 6. Quiz Wiedzy Ekologicznej
 7. Przemarsz ulicami Oleszna pod opieką nauczycieli (barwny happening z transparentami o treści ekologicznej)

VI. ORGANIZACJA SPOTKANIA:

Zadania do wykonania przez Kluby 4 - H:

I. Wykonanie plakatu do jednego z podanych haseł. Każdy Klub 4- H przygotowuje wcześniej plakat format 60 x 85, który zostanie zaprezentowany w dniu 20.04.2011 r.

 1. Czysta woda zdrowia doda
 2. Powietrze takie masz - jak o nie dbasz.
 3. Zdrowa gleba - matka naszego chleba.
 4. Energia - siła wielka z różnego źródełka.
 5. Śmieci mniej - Ziemi lżej.
 6. Korzystaj ekonomicznie - będzie ekologicznie
 7. Dbając o środowisko przyrodnicze będziesz miał życie malownicze.

II. Każdy Klub 4- H przygotowuje piosenkę ekologiczną , którą zaprezentuje w dniu 20.04.2011 oraz transparent ekologiczny.

III. Udział w quizie ekologicznym – „ Jestem dobrym ekologiem”

IV. Uczestnikami spotkania będą Kluby 4 - H(4 uczestników + opiekun).

V. Zgłoszenie do turnieju - telefonicznie 041 – 391 – 80 - 06 lub drogą elektroniczna na adres do dnia 15.04.2011 r.

 

O EWENTUALNYCH ZMIANACH UCZESTNICY ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE .

Sponsorzy:

 1. Wydział Promocji Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
 2. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 3. Właściciele sklepów w Olesznie
 4. Nadleśnictwo Włoszczowa - Michał Zieliński
 5. Wydział Rolnictwa UG Krasocin
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ