Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Spartakiada Zdrowia – pierwszy pieszy rajd z udziałem najmłodszych uczniów

I. Cele ogólne rajdu:

 1. Las i jego mieszkańcy
 2. Różne formy ochrony środowiska
 3. Integracja uczniów.
 4. Turystyka piesza jako forma aktywnego spędzania wolnego czasu

II. Cele szczegółowe - uczeń:

 1. Wyróżnia cechy charakterystyczne lasu
 2. Zna rodzaje lasów
 3. Rozróżnia podstawowe gatunki drzew iglastych i liściastych
 4. Wie, jakie zwierzęta zamieszkują las
 5. Rozumie potrzebę ochrony środowiska
 6. Zna kilka gatunków roślin i zwierząt chronionych
 7. Aktywnie spędza wolny czas.
 8. Integruje się z dziećmi i nawiązuje nowe znajomości.

III Termin i trasa rajdu:

 • 01 czerwca 2011 r.
 • Oleszno – Wola Świdzińska – Świdno (Szkoła Filialna w Świdnie - meta)

IV. Prawa i obowiązki uczestników:

 1. Uczestnik powinien mieć strój turystyczny - długie spodnie, nakrycie głowy, plecak turystyczny, naczynie na grochówkę, łyżkę, suchy prowiant, wodę.
 2. Uczestnik nie hałasuje i dopuszcza naturę do głosu.
 3. Drużyny są zobowiązane do przejścia trasy zgodnie z regulaminem przestrzegając zasad ochrony środowiska i zasad bezpieczeństwa.
 4. Drużyny są prowadzone przez przewodników - opiekunów klas.
 5. Uczestnicy nie wyprzedzają przewodnika.
 6. Uczestnicy nie oddalają się samowolnie od grupy.
 7. Uczestnik zostawia miejsce pobytu w takim stanie, w jakim je zastał - nie śmieci, śmieci zabiera ze sobą.
 8. Uczestnicy rajdu mogą ze sobą zabrać skakanki, gumy do skakania.
 9. Drużyny mają swoją nazwę
 10. Drużyny znają piosenkę "Na wędrówkę"
 11. Nauczyciel zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo na mecie rajdu:
  • czuwa nad prawidłowym przebiegiem zabaw
  • kieruje pracą klasy podczas udzielania odpowiedzi w quizie krajoznawczym.
 12. Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
  • pamiątkowy znaczek rajdowy
  • ciepły posiłek na mecie
  • pamiątkowy dyplom uczestnictwa dla drużyny.
  • udział w konkursach.

V. Organizacja rajdu:

 1. Rajd rozpoczynamy o godz. 9.00
 2. Dotarcie na linę mety – 10.30 – 11.00
 3. Na mecie rajdu uczestnicy spożywają gorący posiłek, uczestniczą w zabawach i konkursach sportowych, szukają koperty z nazwą swojej klasy i rozwiązują zadania, odpowiadają na pytania quizu krajoznawczego.
 4. Powrót – ok. 14.00.

VI. Organizacja mety:

 1. Dotarcie do mety – przecięcie wstążki.
 2. Uczestnicy spożywają gorący posiłek.
 3. Uczestnicy rajdu biorą udział w zabawach przygotowanych na mecie
  • przeciąganie liny
  • skakanie w workach
  • marsz z szyszką na łyżeczce
  • celowanie szyszkami do celu
 4. Uczestnicy podzieleni na 4 grupy szukają zadań, rozwiązują je i przekazują organizatorom.
 5. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania quizu krajoznawczego.

VII. Zakończenie rajdu

 1. Ustawienie grup w szyku.
 2. Wspólne odśpiewanie piosenki "Wędrówka".
 3. Rozdanie pamiątkowych znaczków i dyplomów.
 4. Przeprowadzenie ewaluacji rajdu.
 5. Powrót – godz. 13.00.

Organizatorzy rajdu: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ