Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Harcerze z 34 Drużyny Harcerskiej z Oleszna na czerwcowych uroczystościach na Wykusie 15 czerwca 2013 r.

W bieżącym roku szkolnym już po raz kolejny w sobotę tj. 15 czerwca 2013 r. grupa harcerzy wzięła udział w uroczystościach na Wykusie, upamiętniających żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej PONURY – NURT. Opiekę nad nami sprawowała dh hm Anna Resiak.

W 2013 r. przypada 70 rocznica działalności Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. W 1943 r. podczas II wojny światowej kilka kilometrów na południe od Polany Langiewicza na uroczysku Wykus założony został leśny obóz Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”. Oddziały zorganizowane zostały przez „cichociemnego” i Komendanta „Kedywu” Okręgu Radomsko – Kieleckiego por. Jana Piwnika „Ponurego”. Wówczas to jedne z największych jednostek sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Wysławiły się licznymi i udanymi akcjami dywersyjnymi przeciwko Niemcom, m.in. zdobyciem powiatowego miasta Końskie, napadom na transporty kolejowe, przywróceniem spokoju na podległym terenie, a także samodzielną produkcją broni. W listopadzie 2012 r. w uznaniu zasług Minister Obrony Narodowej pośmiertnie awansował Jana Piwnika „Ponurego” do stopnia pułkownika.

Mjr NURT – Eugeniusz Kaszyński zwany przez kolegów Gedyminem lub po prostu Gedkiem. Jeden z najsłynniejszych dowódców partyzanckich AK z Gór Świętokrzyskich. NURT, cichociemny, początkowo był zastępcą mjr Jana Piwnika - PONUREGO. Po przeniesieniu PONUREGO na Nowogródczyznę został dowódcą Zgrupowań Świętokrzyskich; w czasie koncentracji przed akcją "Burza" - dowódcą I batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK, a w październiku 1944 r. - dowódcą 2 pułku piechoty Legionów AK. Przeszedł cały szlak bojowy pułku. Inspirował, opracowywał, a najczęściej dowodził wieloma akcjami i starciami bojowymi od wiosny 1943 r. do późnej jesieni 1944 r. W 1945 r. został awansowany do stopnia majora. Po wojnie zamieszkał w Londynie, zmarł 24 marca 1976 r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Związany uczuciowo z Górami Świętokrzyskimi pragnął, aby jego prochy spoczęły na Wykusie - leśnym wzgórzu w rejonie Wąchocka, gdzie znajdowała się baza operacyjna dowodzonego przez niego zgrupowania. W 1994 r. życzenie to zostało spełnione.

Spotkanie na wykusowej polanie otworzył senior i przewodniczący Środowiska PONURY – NURT, Zdzisław Rachtan ps. Halny. Zaapelował do młodzieży o dalsze podtrzymywanie etosu Armii Krajowej.

Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą świętą za NURTA i jego żołnierzy. Nabożeństwu przewodniczył Ojciec Eugeniusz Augustyn, opat Wąchockiego Opactwa Cystersów. Podczas mszy miało miejsce przekazanie partyzancko- policyjnego ornatu ojcu opatowi. Ufundował go jeden z ostatnich żołnierzy "Ponurego” -Zdzisław Rachtan "Halny”.

Po Mszy Świętej studenci pierwszego roku Administracji Systemami Bezpieczeństwa z WSH z Kielc złożyli ślubowanie. Były odznaczenia dla policjantów i medale „Pro Patria” dla kombatantów i przedstawicieli władz samorządowych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Na zakończenie uroczystości złożyliśmy wiązanki kwiatów pod kapliczką na Wykusie.

Uczestniczyliśmy w plenerowej lekcji historii, która dla nas młodych jest przejawem działania chroniącego od zapomnienia historię, nie tylko Zgrupowań Partyzanckich PONURY - NURT, lecz również Podziemnego Państwa Polskiego i czynów całej Armii Krajowej.

Zajrzyj do naszej fotogalerii

Harcerze z 34 Drużyny Harcerskiej

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ