Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

VII Międzyszkolny Rajd Pieszy - Śladami Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” oraz miejsc martyrologii mieszkańców Wzdołów i okolic

„Weźcie od Nich pałeczkę sztafety.

Niech Was wiedzie ten sam Orzeł Biały

do tej samej od wieków już mety

dla Jej dobra, dla jej wiecznej chwały”

Z. Kabata „Sztafeta”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w bieżącym roku szkolnym realizowali kolejny już VII międzyszkolny projekt edukacyjny <<Śladami Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” oraz miejsc martyrologii mieszkańców Wzdołów i okolic>>.

Uczniowie poprzez realizację tego projektu:

 • zgromadzili informacje z różnych źródeł o działalności oddziałów Armii Krajowej w regionie świętokrzyskim ze zwróceniem szczególnej uwagi na działalność oddziału AK „Wybranieccy”,
 • poznali bohaterów AK i ich rolę w odzyskaniu niepodległości,
 • poznali Miejsca Pamięci Narodowej ( pomniki, nagrobki, Izby Pamięci, tablice pamięci ) związane z historią walk o wolność regionu, w którym mieszkają,
 • poznali piosenki partyzanckie,
 • wzięli udział w szkolnym i międzyszkolnym konkursie historycznym i plastycznym,
 • uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach z kombatantami oraz pracownikami Delegatury IPN w Kielcach,
 • byli aktywnymi uczestnikami oraz współorganizatorami patriotycznych uroczystości szkolnych, lokalnych i regionalnych,
 • nawiązali kontakty z rówieśnikami z innych szkół należących do Stowarzyszenia,
 • kształtowali właściwe postawy patriotyczne, społeczne, obywatelskie i etyczne poprzez uczenie się współzawodnictwa, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, pomocy i samodzielności.

Podsumowaniem projektu w dniach 24 – 25 maja 2013 r. był siódmy dwudniowy rajd pieszy: Śladami Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” oraz miejsc martyrologii mieszkańców Wzdołów i okolic . W tym roku szkolnym głównym organizatorem rajdu był Zespół Szkół im. Oddziału AK ,,Wybranieccy” we Wzdole Rządowym.

Szlakiem ważnych wydarzeń historycznych wędrowało około 167 uczestników, którzy reprezentowali 9 szkół z województwa świętokrzyskiego, to jest:

 • Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie,
 • Szkołę Podstawową im. płk. Mariana Sołtysiaka „”Barabasza” w Daleszycach,
 • Szkołę Podstawową nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach,
 • Szkołę Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
 • Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej,
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie,
 • Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach.

Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie reprezentowało 16 uczniów z klasy szóstej. Opiekunami tej grupy byli: p. Anna Resiak, p. A. Kowalczyk, p. R. Kowalczyk.

Program rajdu:

 1. Powitanie gości i uczestników rajdu.
 2. Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym męczeństwo mieszkańców Gromady Wzdół zlokalizowanym na placu szkolnym.
 3. Msza święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Kantego we Wzdole (Rys historyczny parafii Wzdół, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą Ojcu Św. Janowi Pawłowi II).
 4. Cmentarz we Wzdole: złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na mogile poległych mieszkańców Wiącki i Kapkazów oraz mieszkańców Klonowa.
 5. Przemarsz na trasie: Cmentarz -Hucisko- Kapkazy- Wiącka do Wzdołu Rządowego pod obelisk poświęcony pomordowanym przez hitlerowców mieszkańców Wiącki i Kapkazów w dniu 11.04.1943 r.
 6. Przemarsz od Wzdołu Rządowego do punktu widokowego na wzgórzu Św. Barbary.
 7. Rezerwat Kamień Michnowski.
 8. Wzdół Parcele 34 Gospodarstwo Agroturystyczne Państwa Agnieszki i Sławomira Nowaków (Odpoczynek i gorąca herbata).
 9. Posumowanie rajdu na sali gimnastycznej:
 • konkurs historyczny,
 • wręczenie dyplomów i nagród za konkurs historyczny i plastyczny,
 • wystąpienia zaproszonych gości,
 • wspólne śpiewanie piosenek partyzanckich,
 • dyskoteka dla uczniów.

Realizacja tegorocznego projektu edukacyjnego: Śladami Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” oraz miejsc martyrologii mieszkańców Wzdołów i okolic, przyczyniła się do zdobycia wiedzy przez naszych uczniów o kolejnych bohaterach Armii Krajowej. Znajomość przeszłości naszego kraju, a szczególnie tematyki związanej z tradycją niepodległościową i nieocenionym wkładem Armii Krajowej w walkę o wolność Ojczyzny jest wkładem w budowanie naszej wspólnej przyszłości.

Anna Resiak – koordynator międzyszkolnego projektu

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ