Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Czerwcowe uroczystości na Wykusie

W bieżącym roku szkolnym już po raz kolejny w sobotę tj. 04 czerwca 2011 r. grupa harcerzy i uczniów z naszej szkoły oraz poczet sztandarowy wzięli udział w uroczystościach na Wykusie, upamiętniających żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej PONURY – NURT. Opiekę nad nami sprawowali p. Anna Resiak i p. Ryszard Kowalczyk.

W tej uroczystości wspólnie z nami wzięli udział:

  • p. Czesław Kowalczyk z Krasocina – Koło ŚZŻAK w Olesznie,
  • p. Jan Mazur ze Świdna – Koło ŚZŻAK w Olesznie,
  • p. Stanisław Komisarczyk z Dąbrówek– Koło NSZ w Olesznie,
  • p. Jan Stępień z Oleszna - prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej oraz byłych Więźniów Politycznych oraz Kierownik Środowiska Gminnego Armii Krajowej,
  • p. Stanisław Komisarczyk - Koła ŚZŻAK w Łopusznie,
  • p. Stanisław Kabała z Radwanowa.

Na Wykusie byli także przedstawiciele Wojewódzkiej i Powiatowych Komend Policji. Patronem świętokrzyskich policjantów jest Jan Piwnik – PONURY.

Spotkanie na wykusowej polanie otworzył senior i przewodniczący Środowiska PONURY– NURT, Zdzisław Rachtan ps. "Halny". Zaapelował do młodzieży o dalsze podtrzymywanie etosu Armii Krajowej. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą za NURTA i jego żołnierzy. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz infułat Józef Wójcik.

Mjr NURT – Eugeniusz Kaszyński, zwany przez kolegów Gedyminem lub po prostu Gedkiem. Jeden z najsłynniejszych dowódców partyzanckich AK z Gór Świętokrzyskich. NURT, cichociemny, początkowo był zastępcą mjr Jana Piwnika - PONUREGO. Po przeniesieniu PONUREGO na Nowogródczyznę został dowódcą Zgrupowań Świętokrzyskich; w czasie koncentracji przed akcją "Burza" - dowódcą I batalionu 2 pułku piechoty Legionów AK, a w październiku 1944 r. - dowódcą 2 pułku piechoty Legionów AK. Przeszedł cały szlak bojowy pułku. Inspirował, opracowywał, a najczęściej dowodził wieloma akcjami i starciami bojowymi od wiosny 1943 r. do późnej jesieni 1944 r. W 1945 r. został awansowany do stopnia majora. Po wojnie zamieszkał w Londynie, zmarł 24 marca 1976 r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Związany uczuciowo z Górami Świętokrzyskimi pragnął, aby jego prochy spoczęły na Wykusie - leśnym wzgórzu w rejonie Wąchocka, gdzie znajdowała się baza operacyjna dowodzonego przez niego zgrupowania. W 1994 r., życzenie to zostało spełnione.

Po Mszy Świętej odbył się apel poległych. Tradycyjnie studenci pierwszego roku Administracji Systemami Bezpieczeństwa z WSH z Kielc złożyli ślubowanie. Były odznaczenia dla policjantów i medale PRO MEMORIA dla kombatantów i osób cywilnych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Taki medal otrzymał również prezes Koła ŚZŻAK w Łopusznie – p. Stanisław Komisarczyk.

Na zakończenie uroczystości złożyliśmy wiązanki kwiatów pod kapliczką na Wykusie.

Uczestniczyliśmy w terenowej lekcji historii, która dla nas młodych jest przejawem działania chroniącego od zapomnienia historię, nie tylko Zgrupowań Partyzanckich PONURY - NURT lecz również Podziemnego Państwa Polskiego i czynów całej Armii Krajowej. W imieniu wszystkich uczestników tej patriotycznej wycieczki dziękujemy Wójtowi Gminy Krasocin – p. Ireneuszowi Gliścińskiemu za sfinansowanie jej kosztów.

Zobacz zdjęcia z uroczystości

Harcerze i uczniowie ZPO w Olesznie

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ