Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Piąty dwudniowy rajd pieszy: Śladami Zbigniewa Kruszelnickiego „WILKA”

W dniach 30.09. – 01.10.2011r. odbędzie się V Międzyszkolny Rajd Pieszy: Śladami Zbigniewa Kruszelnickiego „WILKA” i kieleckich miejsc pamięci Armii Krajowej w ramach międzyszkolnego projektu edukacyjnego.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w roku szkolnym 2010/2011 realizowali piąty już międzyszkolny projekt edukacyjny w ramach Stowarzyszenia Szkół Bohaterów Armii Krajowej. Jego podsumowaniem będzie piąty dwudniowy rajd pieszy: Śladami Zbigniewa Kruszelnickiego „WILKA” i kieleckich miejsc pamięci Armii Krajowej.

W tym roku głównym organizatorem rajdu będzie Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach. Szlakiem ważnych wydarzeń historycznych będą wędrowali uczniowie wraz z opiekunami z 9 szkół z województwa świętokrzyskiego:

 • Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie,
 • Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „”Barabasza” w Daleszycach,
 • Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach,
 • Szkoły Podstawowej im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tajnego Nauczania w Zagnańsku,
 • Zespołu Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym,
 • Publicznego Gimnazjum im. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie,
 • Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach,
 • Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.

HARMONOGRAM V MIĘDZYSZKOLNEGO RAJDU PIESZEGO „ŚLADAMI ZBIGNIEWA KRUSZELNICKIEGO „WILKA” i KIELECKICH MIEJSC PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ"

Data

Godzina

Miejsce

Zadania szczegółowe i forma realizacji

Odpowiedzialni

Pierwszy dzień 30.09.2011 r.

ok. 8.00-8.40

Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach - mała sala gimnastyczna

 • złożenie bagaży,
 • wręczenie plakietek uczestnikom rajdu (mała sala gimnastyczna, napisy wszystkich uczestniczących szkół – p. A. Porębska, pomoc harcerzy – p. Justyna Obara).
 • Opiekunowie szkół,
 • Harcerze,
 • Związek Strzelecki,
 • p. Anida Porębska,
 • p. Justyna Obara,
 • p. K. Malinowska,
 • p. M. Pawlik

8.40–9.00

Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach - duża sala gimnastyczna

Powitanie uczestników rajdu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18  w Kielcach:

 • władze oświatowe,
 • kombatantów,
 • uczestników rajdu: dyrektorów szkół nauczycieli, młodzież,
Sprawy organizacyjne.
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach,

9.15-10.00

Kościół Miłosierdzia Bożego na Czarnowie.

Msza Święta w kościele Miłosierdzia Bożego z udziałem:
 • zaproszonych gości,
 • uczestników rajdu,
 • uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 18
 • ksiądz,
 • p. D. Danasiewicz,
 • p. J. Obara,
 • p. M. Pawlik,
 • p. A. Porębska,
 • p. K. Malinowska
 • opiekunowie szkół,
 • harcerze,
 • Związek Strzelecki

10.00–10.15

Kościół Miłosierdzia Bożego – parking przed pomnikiem Homo Homini

(Przewiezienie uczestników rajdu autokarami z ul. Mieszka I na Cmentarz Partyzancki przy ul. P. Ściegiennego (parking przy pomniku Homo Homini)

 

 

 

10.20–10.30

Parking przed pomnikiem Homo Homini, przy Cmentarzu Partyzanckim – ul. Piotra Ściegiennego

Krótkie informacje o obiektach będących w zasięgu wzroku będą przekazywane przez nauczyciela historii i uczniów SP nr 18 na trasie całego rajdu:
 • Kieleckie Cmentarze,
 • Pomnik Homo Homini:
 • zapalenie zniczy,
 • przejście na Cmentarz Partyzancki
 • Nauczyciel historii i uczniowie SP nr 18
 • Szkoła Podstawowa im. płk Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach
 • Opiekunowie szkół,
 • Związek Strzelecki,

10.30–11.00

Cmentarz Partyzancki


Uczestnicy rajdu zobaczą na Partyzanckim Cmentarzu:
 • grób Z. Kruszelnickiego „Wilka” i W. Sobierajskiego „Czarnego” i „Lina”
 • Uczniowie SP nr 18 o Patronie Szkoły,
 • Podkomendni „Wilka” o swoim dowódcy
 • Wspomnieć, że na Starym Cmentarzu znajduje się:
 • grób Macieja Jeziorowskiego ps. „Długi”, który zginął razem z „Wilkiem” i „Czarnym”)

 

 • Złożenie wiązanki i zapalenie zniczy.

 • Opiekunowie wszystkich szkół,
 • Związek Strzelecki,
 • Harcerze,
 • Ułani,

 

 

 • Znicze i wiązanki: (zał. nr 5) Szkoła Podstawowa  nr 18 w Kielcach.

Grób prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego (1862-1939), zamordowanego przez Gestapo we IX 1939 r.

 

 

Grób Wojciecha Szczepaniaka – Patrona Gimnazjum nr 26 w Kielcach,
 • złożenie wiązanki i zapalenie zniczy,

 • Publiczne Gimnazjum nr 26 im. W. Szczepaniaka w Kielcach
Symboliczne mogiły: Polaków prześladowanych i zamordowanych przez hitlerowców, stalinowców i rodzimych oprawców w latach 1939 – 1989
 • zapalenie zniczy
 • Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym
Symboliczny grób majora Henryka Dobrzańskiego Hubala (1896 – 1940), uczestnika wojny obronnej 1939 r., dowódcy Oddziału Wydzielonego Kawalerii Wojsk Polskich, poległego pod Anielinem w walce z Niemcami
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
 • Szkoła Podstawowa  im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie
Mogiłę Katyńską (z trzema krzyżami) – na niej tablica z nazwiskami 184 osób związanych z Kielcami, zamordowanych  w miejscach kaźni na wschodzie,

 • zapalenie zniczy i złożenie kwiatów

 • Publiczne Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie
Mogiłę ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych z urną zawierającą prochy ofiar z obozu w Oświęcimiu,
 • zapalenie zniczy

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie

Obelisk poświęcony Pamięci Wybranieckich - poświęcony żołnierzom legendarnego oddziału partyzanckiego Armii Krajowej Mariana Sołtysiaka Barabasza,
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
 • Szkoła Podstawowa im. płk Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach
Pomnik Pamięci Armii Krajowej

-złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodla”  w Łącznej

Z Cmentarza Partyzanckiego:

 • kombatanci – przejazd samochodami osobowymi do kolejnego pomnika (rejon ulicy Solnej),
 • pozostali uczestnicy rajdu z udziałem Związku Strzeleckiego, harcerzy udają się na Skwer Szarych Szeregów. Całość od Cmentarza do Placu Marszałka Piłsudskiego prowadzą Ułani na koniach
 • Ułani,
 • Związek Strzelecki,
 • Harcerze
 • Opiekunowie szkół

11.00–11.20

Przejście ulicą Ściegiennego, Plac Marszałka Piłsudskiego, ulicą Zacisze na Skwer Szarych Szeregów

Przejście na Skwer Szarych Szeregów

Krótkie informacje o mijanych obiektach:

 • Stadion,
 • Wojewódzki Dom Kultury,
 • Pływalnia,
 • Pomnik Czwórki Legionowej na Placu Marszałka Piłsudskiego: zapalenie zniczy

 • Harcerze
 • Związek Strzelecki
 • Szkoła Podstawowa im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie

11.20–11.35

Skwer Szarych Szeregów

Aleja Sław:
 • Wzdłuż głównej alejki skweru ciągnie się Aleja Sław, którą tworzą umieszczone na granitowych postumentach popiersia znanych osób: kompozytorów, piosenkarzy, pisarzy, malarzy. Obecnie Aleja Sław liczy 40 popiersi

Pomnik Pamięci Harcerzom: prezentuje uczeń - harcerz ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach:
 • pomnik poświęcony harcerzom poległym za Ojczyznę odsłonięty w 1982 r. podczas obchodów 70-lecia harcerstwa w Kielcach.

 • zapalenie zniczy,
 • przejście na drugą stronę ul. Ogrodowej pod Obelisk przy ul. Solnej
 • Opiekunowie grup

 

 

 

 

 

 • Szkoła Podstawowa   nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku

11.40-11.50

Obelisk przy ul. Solnej

Obelisk - przy ulicy Solnej upamiętniający wydarzenie z 15.06.1944 r, jakim było wykonanie  w pobliżu budynku gestapo wyroku śmierci na Franzu Wittku - szefie tutejszych konfidentów przez żołnierzy Armii Krajowej dowodzonych przez cichociemnego podporucznika Kazimierza Smolaka ps. „Nurek”.

 • zapalenie zniczy,
 • Przejście ul Solną do Parku Miejskiego im. S. Staszica - Pomnik Biruty

 • Publiczne Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie

12.00–13.00

Park Miejski - Muszla Koncertowa

 • Podziękowanie dla Ułanów i Strzelców,
 • Międzyszkolny konkurs historyczny wiedzy o Z. Kruszelnickim „Wilku” i AK
 • p. A. Porębska
 • p. M. Pawlik
 • Komisja konkursowa historyków
 • honorowe jury – kombatanci „Wilka”

13.00–13.30

CZAS WOLNY

Informacje o obiektach:
 • popiersia S. Staszica, S. Żeromskiego,
 • „Plotkarka”,
 • ptaszarnia,
 • muszla koncertowa,
 • opiekunowie szkół

13.30–13.45

Przejście ul. Zamkową obok dawnego Więzienia na Plac Zamkowy

Obiekty:

 • Muzeum Sztuki Sakralnej
 • Pałacyk T. Zielińskiego, Wieża Artystów

Dawne więzienie, budowa Muzeum Armii Krajowej
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,
 • głos przedstawiciela IPN-u lub kombatanta
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie

13.45–14. 00

Wzgórze Zamkowe

Obiekty w zasięgu wzroku:

 • Pałac Biskupów Krakowskich, Ogród Włoski
 • Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego
 • Plac Panny Marii,
 • Ks. J. Popiełuszki,
 • Dzwonnica,
 • Plac Katedralny:
 • pomnik bp Cz. Kaczmarka,
 • grób Bartosa Głowackiego,
 • tablice na gmachu katedry

 • nauczyciel historii – M. Pawlik

4.00-14.20

Bazylika Katedralna

Bazylika katedralna – opowie uczeń SP nr 18 i nauczyciel historii
 • Płyta Armii Krajowej wewnątrz,
 • obraz Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej,
 • tablice na zewnętrznej ścianie bazyliki,
 • Tablica pamiątkowa TON: zapalenie zniczy i złożenie kwiatów
 • Pomnik bp. M. Kaczmarka - zapalenie zniczy
 • Szkoła Podstawowa   nr1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodla” w Łącznej

14.20–14.30

Przejście przez Plac Jana Pawła II na Skwer Żeromskiego

Obiekty w zasięgu wzroku:

 • Pomnik Jana Pawła II: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,
 • Dworek Leszczyków,
 • Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego,
 • Seminarium Duchowne,
 • Kuria Biskupia,
 • Muzeum Diecezjalne,
 • Radio Plus,

 • Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym

14.30-14.50

S. Żeromskiego

Pomnik Armii Krajowej – skwer S. Żeromskiego, przy ul. Jana Pawła II

 • przedstawiciel ŚZŻ Armii Krajowej lub IPN –u opowie o działalności Armii Krajowej na Kielecczyźnie, uczeń SP nr 18 o pomniku:
 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

Pomnik Jodły to sześciometrowy monument z patynowanego brązu autorstwa prof. Wincentego Kućmy przedstawia łuk triumfalny, którego środkowa przestrzeń wycięta jest na kształt jodły.

W całość autor wkomponował sześć sylwetek partyzantów. Po obydwu stronach łuku wyryto informacje o Polskim Państwie Podziemnym oraz

o Armii Krajowej. Kryptonim Jodła nosił kielecki okręg, a w czasie akcji Burza - korpus AK. W cokół pomnika wmurowana jest ziemia z pól bitewnych. Pomnik został odsłonięty 20 sierpnia 2005 roku

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali m.in. gen. Antoni Heda "Szary", płk. Kazimierz Załęski "Bończa", mjr Edmund Majchrowicz "Sawan" oraz Przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Juliusz Braun. Pomnik został poświęcony przez bp Diecezji Kieleckiej  K. Ryczana.

 • komendy prezesa ŚZŻ AK,
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka w Kielcach

14.55-15.30

 

 

 

Przejście ul. Jana Pawła na ul. Kapitulną, Plac Artystów, ul. Sienkiewicza, Plac Niepodległości przed dworcem kolejowym

 • Płyta z popiersiem T. Kościuszki,

 • Pomnik Dzika i legenda o powstaniu Kielc na płytach do odczytania,
 • Plac Artystów,
 • Pomnik Jana Karskiego na ławeczce nad Silnicą.
 • opiekunowie grup

15.35–15.45

Plac Niepodległości

 • Pomnik Niepodległości.
 • tablice na gmachu dworca kolejowego,
 • kwiaty i znicze
 • przejście tunelem, ul. Grochową, Jagiellońską B. Chrobrego do SP nr 18

 • Publiczne Gimnazjum nr 26 im. W. Szczepaniaka w Kielcach,

15.45-16.15

Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcah

Przygotowanie się do obiadokolacji w szkolnej stołówce.

 • zakwaterowanie w klasach,
 • toaleta,
 • opiekunowie szkół

16.15–17.30

Obiadokolacja

 • pracownicy kuchni Szkoły Podstawowej nr 18

17.45-19.00

Podsumowanie działań realizowanego projektu:

 • spotkanie w sali gimnastycznej,
 • rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Śladami naszych bohaterów”,
 • wręczenie nagród i dyplomów finalistom konkursów historycznego i plastycznego,
 • wręczenie dyplomów uczestnikom rajdu,
 • wręczenie podziękowań dla szkół i dyrektorów,
 • wystąpienie Dyrektora Szkoły nr 18,
 • występ zespołu muzycznego z Daleszyc,
 • występ chóru szkolnego SP nr 18 – piosenki partyzanckie
 • Dyrektor Szkoły nr 18 w Kielcach,
 • Kombatanci
 • mgr A. Staniszewski
 • nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. M. Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach
 • p. M. Kasprzak-Harabin

19.00-22.00

Dyskoteka

 • nauczyciele i opiekunowie grup

22.30–7.30

Przygotowanie do noclegu w budynku szkoły

 • opiekunowie szkół

Drugi dzień 1.10.2011 r.

7.30–8.15

 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach

Pobudka.

 • przygotowanie do śniadania
 • opiekunowie szkół,

8.00-9.30

Śniadanie.

 • kuchnia i stołówka SP nr 18 w Kielcach

9.30–11.00

Zakończenie rajdu:
 • Wspólne zaplanowanie działań na rok szkolny 2011/2012
 • Pożegnanie.
 • Wyjazd uczestników rajdu.
 • organizatorzy i opiekunowie

11.00–12.00

Czynności porządkowe na terenie szkoły.

 • woźne,
 • nauczyciele – opiekunowie uczniów SP nr 18 podczas rajdu,
 • kierownik administracyjny

Anna Resiak - koordynator projektu w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI: opis projektu, regulaminy konkursów, itp.

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ